Zapažen uspjeh studenata saksofona na Međunarodnom takmičenju Davorin Jenko

Na Međunarodnom takmičenju Davorin Jenko Beograd, takmičenje za duvačke instrumente održano u decembru 2021. godine, studenti Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, smjer: Saksofon pod mentorstvom profesora Leva Pupisa, ostvarili su zapažene rezultate. Učestvovalo je četvero studenta i to u kategoriji E Zoja Vuković, laureat, Mirza Sijerčić, I-2, Rijad Šarić, II-1, te u kategoriji D Žarko Maksimović, Prva nagrada.

Adresa dogadjaja: 
Beograd

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona