Više asistentice Mirna Mlikota Dizdarević (flauta), Alma Dizdar (violina) i Aida Deljkić (viola), održale cjelovečernji koncert u Pragu (04.03.2023.)

Više asistentice Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, Mirna Mlikota Dizdarević (flauta), Alma Dizdar (violina) i Aida Deljkić (viola), održale su cjelovečernji koncert u Českoj Republici, u Pragu, 04.03.2023. godine. Nastupile su kao trio, pod nazivom "Trio Flavia", a na programu su se našla djela A. Vivaldija, M. Regera i A. Dvořáka. Uz zapažen nastup, ostvarena je saradnja i za budućnost.

Adresa dogadjaja: 
Prag, Češka Republika
Galerija: 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona