Produžen rok za prijave na 14. Međunarodni simpozij "Muzika u društvu"

14. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ “MUZIKA U DRUŠTVU”

Sarajevo, 24-26.10.2024.

Poziv za radove - NOVI ROK: 15. juni 2024!

 

Organizatori

Muzikološko društvo Federacije Bosne i Hercegovine

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

 

Mjesto održavanja

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

Josipa Stadlera 1/2, Sarajevo

Bosna i Hercegovina

 

Muzikološko društvo FBiH i Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu objavljuju poziv za radove za 14. Međunarodni simpozij “Muzika u društvu”. Simpozij tradicionalno, bijenalno okuplja muzikologe, etnomuzikologe, teoretičare, muzičke pedagoge i stručnjake iz srodnih oblasti u istraživanju aktualnih pitanja u muzici i nauci o muzici. Načelna tema “Muzika u društvu” označava interes za uvid u višedimenzionalni, diversificirani i transdisciplinarni diskurs savremene nauke o muzici te nudi platformu za razmjenu rezultata recentnih istraživanja.

 

Pozivaju se zainteresirani da šalju svoje prijave koje će biti organizirane prema ponuđenim oblastima i temama:

  • Digitalna etno/muzikologija
  • Muzika i manjine
  • Muzika i sjećanje
  • Značenje u muzici
  • Historijski, kritički i interpretativno-stvaralački aspekti teorije muzike
  • Teorija muzike kao naučna i pedagoška disciplina
  • Muzička percepcija i kognicija
  • Nova istraživanja

 

Prijave slati na prijavnom obrascu do 15. juna 2024. na e-mail adresu: symposium@muzikolosko-drustvo.ba.

Prijavni obrazac možete preuzeti u .doc i .pdf formatu.

 

O konačnoj odluci o odabranim radovima programski odbor će obavijestiti učesnike do 20. juna 2024. Informacije o programu i registraciji bit će objavljene nakon ovog datuma.

 

Više informacija: https://muzikolosko-drustvo.ba/novosti/novi-rok-poziv-za-radove-14-medjunarodni-simpozij-muzika-u-drustvu/

Adresa dogadjaja: 
Univerzitet u Sarajevu - Muzička akademija
Galerija: 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona