Održan koncert savremene improvizirane muzike na Muzičkoj akademiji UNSA (28.06.2022.)

U utorak, 28. juna 2022. godine, u Maloj sali Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu upriličen je koncert savremene improvizirane muzike. Ovaj događaj rezultat je zajedničkog angažmana studenata, polaznika predmeta Slobodna improvizacija u kompoziciji i njihovih mentora prof. mr. Ališera Sijarića i v. ass. dr. Hanan Hadžajlić.

Na koncertu su nastupili Jelena Filipović (flauta), Žarko Maksimović (saksofon), Danijel Marić (violina), Sarah Šečić (violina), Alja Šabanović (viola), Mirza Gološ (klavir), Kristina Lazić (klavir) i Branka Kliškić (udaraljke).

Slobodna improvizacija predstavlja sponu između interpretacije i kompozicije i oslobađanje od načina mišljenja u odnosu na bilo kakve stilske odrednice i simboličke odnose klasične sintakse, tragajući za samoreferentnom esencijom muzičkog izražavanja.

Temelj slobodne improvizacije je čista muzička gesta koja proističe iz načina dobivanja zvuka i mogućnosti pojedinih instrumenata, te iz specifičnosti muzičkih ličnosti izvođača, čiji je način interpretativnog mišljenja uslovljen višegodišnjim sviranjem određenog instrumenta. U interakciji i muzičkom kretanju, pojedinačne geste, dah, pokret ili udar, nalaze sličnosti i ostvaruju dijalog u realnom vremenu. Stoga, izvođač pristupa samokritički i prihvata odgovornost za ishod zajedničke interpretacije.

Adresa dogadjaja: 
Mala sala Muzičke akademije u Srajevu
Galerija: 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona