Koncert savremene muzike za klavir održan na Muzičkoj akademiji UNSA

Na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu, 29. decembra 2023. godine, održan je koncert savremene muzike za klavir kao dio programa Svečanih decembarskih dana Univerziteta u Sarajevu.

Na početku koncerta Zlatan Božuta izveo je kompoziciju “Dream” Johna Cagea, nakon čega je s Kristinom Lazić interpretirao “Amen de la Création” iz “Visions de l’Amen” Oliviera Messiaena.

Benjamin Goletić (1. godina, klasa: prof. mr. Višnja Bakalar) svirao je Cageovu kompoziciju “A Room”, dok je Josipa Bošnjak (4. godina, klasa: prof. mr. Azra Medić) izvela Etidu br. 10,“Der Zauberlehrling” Györgyja Ligetija. Program je uključio i “Variationen zur Gesundung von Arinuschka” Arva Pärta u interpretaciji Nedima Seferovića (4. godina, klasa: prof. mr. Dragan Opančić i v. asst. mr. Zlatan Božuta).

Koncert je zaokružen nastupom Mirze Gološa koji je izveo “Voicelessness. The Snow Has No Voice” Beata Furrera i Ciklus etida za klavir “Kod logopeda” Dine Rešidbegovića.

Ovaj događaj realiziran je u okviru umjetničko-istraživačkog projekta “Performativni modeli u interpretaciji novih tehnika u klavirskoj literaturi internacionalnih i bosanskohercegovačkih kompozitora 20. i 21. stoljeća” koji se sprovodi uz podršku Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo.

 

Foto: Vanja Čerimagić

Adresa dogadjaja: 
Koncertna sala "Cvjetko Rihtman"
Galerija: 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona