Koncert povodom Dana Muzičke akademije UNSA: Orkestar MAS – (20.05.2024)

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu, kao najstarija muzička visokoškolska institucija u Bosni i Hercegovini, naredne godine slavi 70. godišnjicu svog osnutka. U duhu ovog velikog jubileja koncipiran je program ovogodišnjih Majskih muzičkih svečanosti u okviru kojih će biti obilježen Dan Muzičke akademije UNSA.

Na ovaj značajan dan, u ponedjeljak, 20. maja 2024, u 19:30 u Zemaljskom muzeju BiH bit će upriličen koncert Orkestra MAS koji će pod dirigentskim vodstvom Emira Mejremića, profesora na Odsjeku za dirigovanje MAS, izvesti Jazz suitu br. 1 D. Šostakoviča, Serenadu za gudački orkestar u g molu V. Kalinnikova i Simfoniju br. 1, op. 21 u C duru L. van Beethovena.

Ulaz je slobodan.

 

Emir Mejremić, dirigent. Dodiplomski studij završio je na Odsjeku za dirigovanje na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, pod mentorstvom prof. Darinke Matić–Marović i prof. Ognjena Bomoštara (2011) kod kojeg je 2012. magistrirao na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu. Trenutno je student doktorskog studija iz oblasti orkestarskog dirigovanja Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, u sklopu kojeg istražuje nove dirigentske tehnike u interpretaciji savremene umjetničke bosanskohercegovačke muzike. Zaposlen je na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu u zvanju docenta. U toku umjetničke karijere realizirao je brojne projekte sa sljedećim orkestrima, horovima i ansamblima: Sarajevskom filharmonijom, Kamernim orkestrom Muzički dijalog za 10, Banjalučkom filharmonijom, Simfonijskim i Gudačkim orkestrom Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, Simfonijskim orkestrom Akademije umjetnosti Banja Luka, orkestrom Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, horom Pontanima, horom Beyachad, horom Slovenskog društva Ivan Cankar MEPZ Camerata Slovenica. Kao dirigent učestvovao je u premijernim izvedbama brojnih djela kompozitora Dalibora Đukića, Ališera Sijarića, Hanan Hadžajlić, Dine Rešidbegovića, Igora Karače, Svjetlane Bukvić, Tonija Toplana, Dražena Kosorića, Mladena Jankovića, Hajrudina Muhića, kao i vlastitih kompozicija. Dobitnik je sljedećih nagrada i priznanja: Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu za najboljeg studenta drugog ciklusa studija Muzičke akademije i najuspješnijeg studenta Univerziteta u Sarajevu (2012); Zahvalnica Music artist Ceremonije otvaranja za doprinos u realizaciji projekta EYOF 2019 Grada Sarajeva; Zlatni novčić Grada Sarajeva; Nagrade Slobodan Bodo Kovačević za autorsko stvaralaštvo u području instrumentalne muzike (Acocijacija kompozitora/muzičkih stvaralaca – AMUS).

 

Orkestar Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu stalni je ansambl koji okuplja sve studente instrumentalnih odsjeka u okviru nastave iz predmeta Orkestar na Odsjeku za dirigovanje. Repertoar Orkestra MAS obuhvatio je kapitalna historijska djela kao što je Fantastična simfonija (H. Berlioz), Simfonija br. 8 u h molu, D. 759 - Nedovršena (F. Schubert), Simfonijske varijacije za klavir i orkestar, M. 46 (C. Franck), Simfonija br. 2 (K. Weill), a s Horom MAS izveden je Requiem (W. A. Mozart), Simfonija br. 9 (L. van Beethoven), Carmina Burana (C. Orff) i sl. Profesor koji uvježbava i izvodi cjelovečernje programe s Orkestrom MAS je doc mr. Emir Mejremić sa asistentom mr. Fuadom Šetićem.

 

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu osnovana je 20. maja 1955. godine kao najviša matična muzička visokoškolska, obrazovna, umjetnička i naučna institucija za muzičku djelatnost u BiH. U proteklih sedam decenija, Muzička akademija odgovorila je svim zadacima visokog obrazovanja u domenu muzičke produkcije, muzičke pedagogije i muzičke nauke u Bosni i Hercegovini. Mnoge od njenih redovnih umjetničkih aktivnosti imale su značajnu ulogu u kulturno–umjetničkom razvoju Bosne i Hercegovine. Na Akademiji trenutno studira oko 350 studenata na sva tri ciklusa studija i djeluje preko 70 nastavnika i saradnika, bosanskohercegovačkih i internacionalnih muzičkih umjetnika i naučnika, u nastavnom procesu na osam odsjeka i Institutu za muzikologiju: Odsjek za kompoziciju, Odsjek za dirigovanje, Odsjek za solo pjevanje, Odsjek za klavir, udaraljke, harfu i srodne instrumente, Odsjek za gudačke instrumente i gitaru, Odsjek za duvačke instrumente i harmoniku, Odsjek za muzikologiju i etnomuzikologiju, te Odsjek za muzičku teoriju i pedagogiju. Pored obrazovne i naučne, umjetnička djelatnost otvorena za javnost predstavlja srž rada Muzičke akademije. Ova institucija ostvaruje intenzivnu aktivnost u stalnoj koncertnoj produkciji, te s preko 40 koncerata umjetničke muzike na godišnjem nivou, redovno potvrđuje status jednog od najaktivnijih eksponenata muzičkog života u Bosni i Hercegovini.

Adresa dogadjaja: 
Zemaljski muzej BiH
Galerija: 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona