Koncert Franje Pećarića (bisernica) i Brigite Vilč (klavir) na Muzičkoj akademiji UNSA – (02.04.2024.)

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu sa zadovoljstvom najavljuje koncert Franje Pećarića (bisernica) i Brigite Vilč (klavir) koji će nastupiti u utorak, 2. aprila 2024. godine, u 19:00 u Koncertnoj sali „Cvjetko Rihtman“.

Pećarić i Vilč će izvesti djela G. F. Händela, J. Haydna, L.van Beethovena, F. Poulenca, R. Matza i T. Uhlika.

Ulaz na koncert je slobodan.

 

Franjo Pećarić (1995) rođen je u Vinkovcima gdje završava osnovnoškolsko obrazovanje. Maturirao je u Glazbenoj školi Alberta Štrige u Križevcima 2014. godine na Odjelu tambure i Teorijskom odjelu. Iste godine upisao je Muzičku akademiju Sveučilišta u Zagrebu, smjer Glazbena pedagogija gdje je diplomirao je 2019. godine pod mentorstvom v. pred. Veljka Valentina Škorvage, nakon čega upisuje i novootvoreni instrumentalni integrirani studij, smjer Tambura na kojem je diplomirao 2021. godine.

Od 2014. godine vodi kulturno-umjetnička društva u okolici Zagreba. Predavao je u Glazbenoj školi u Novskoj i Glazbenoj školi Ferde Livadića u Samoboru, a od 2018. zaposlen je kao nastavnik tambure u Glazbenoj školi Frana Lhotke u Sisku. Redovni je predavač stručnih skupova za nastavnike tambure u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje te Hrvatskog društva tamburaških pedagoga.

Godine 2020. osniva Gradski tamburaški orkestar „Ivan Goran Kovačić“ Sisak u kojem djeluje kao voditelj i dirigent. Član je Zagrebačkog tamburaškog kvarteta koji je osnovao s kolegama na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu 2021. godine, gdje postaje asistent na Odsjeku za glazbenu pedagogiju i tambure.

Sa Zagrebačkim tamburaškim kvartetom održava cjelovečernje koncerte diljem Hrvatske, a 2022. godine na 45. Međunarodnom festivalu umjetničke tamburaške glazbe u Osijeku osvaja Zlatnu plaketu „Tambura Paje Kolarića – s najvećom pohvalom“, te iste godine osvaja prvu nagradu na 1. međunarodnom glazbenom natjecanju (1er IMC) u organizaciji Les Musicales du Centre u Francuskoj. Sudjeluje i u snimanju dva autorska nosača zvuka Tomislava Uhlika i Tihomira Ranogajca. Akademske godine 2023/24. upisuje doktorski studij za kamernu muziku na Akademiji umetnosti u Novom Sadu.

 

Brigita Vilč (1991) dolazi iz Županje gdje je stekla redovno i muzičko osnovnoškolsko obrazovanje. Nakon završene Srednje glazbene škole u Osijeku, studij klavira nastavlja na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu u razredu profesora Srđana Filipa Čaldarovića, kod kojega je diplomirala 2015. godine. Maturirala je i obou u Glazbenoj školi Vatroslava Lisinskog u Zagrebu 2014. godine.

Kao solistica 2014. godine nastupila je u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog uz Zagrebačku filharmoniju kada je izvela „Koncert za lijevu ruku“ Mauricea Ravela, što joj je donijelo Rektorovu nagradu.

Svirajući klavir i obou, kao dio Puhačkog orkestra Glazbene škole Vatroslav Lisinski, osvojila je 1. nagradu Cum laude u Belgiji 2011. i 1. nagradu na Državnom natjecanju u Dubrovniku iste godine. Godine 2015. sudjelovala je na jedinstvenom svjetskom festivalu International Keyboard Institute - Festival u New Yorku, na kojemu je imala priliku usavršavati se kod svjetski poznatih pijanista. Na natjecanju istog Festivala ostvarila je plasman u polufinale. Kao korepetitorica primila je priznanje Europske unije glazbenih natjecanja za mlade. U proljeće 2022. godine snimila je album „Europski zvukolici“ u izdanju Cantusa, s djelima Tomislava Uhlika.

Sveučilišni preddiplomski studij Edukacijske rehabilitacije na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu upisala je 2012. godine, a magistrirala 2017. godine kao najbolja studentica na diplomskoj razini studija za što je nagrađena i Dekanovom nagradom. U jesen 2018. godine uspiuje poslijediplomski doktorski studij Neuroznanosti na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Trenutno je zaposlena kao asistentica na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te kao vanjska umjetnička suradnica za korepeticiju na instrumentalnom studiju tambure na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu. Redovno održava muzičke radionice za djecu sa Down sindromom.

Adresa dogadjaja: 
Koncertna sala "Cvjetko Rihtman"
Galerija: 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona