Bogat program drugog dana 13. Međunarodnog simpozija „Muzika u društvu“

Bogat program drugog dana 13. Međunarodnog simpozija „Muzika u društvu“

 

Program drugog dana 13. Međunarodnog simpozija „Muzika u društvu“, koji traje od 7. do 10. decembra 2022. godine, bit će upriličen na Univerzitetu u Sarajevu – Muzičkoj akademiji, Gazi Husrev-begovoj biblioteci i Svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Sarajevu.

Nakon radionice priznatog muzikologa Benjamina Knysaka na Muzičkoj akademiji, na temu „Muzička štampa i muzikolog: Mogućnosti i studije slučaja”, u Gazi Husrev-begovoj biblioteci će biti upriličene dvije radne sjednice. U sklopu sesije „Etnomuzikološke studije o muzici u regiji“ svoja istraživanja će predstaviti Damir Imamović, Zorana Guja, Maja Radivojević, Zdravko Drenjančević, Ivana Paula Gortan-Carlin, a u ulozi moderatorice naći će se Jasmina Talam. Sjednica „Historiografski pogledi na muziku u regiji“, koju će moderirati Fatima Hadžić, radove će izložiti Tatjana Čunko, Lucija Konfic i Tatjana Mrđa.

Drugi dio programa drugog festivalskog dana, koji će se održati u Svečanoj sali Rektorata UNSA, otvorit će plenarno predavanje Amre Bosnić, vanredne profesorice na Univerzitetu u Sarajevu - Muzičkoj akademiji, koje će se održati u 15:00 sati. Tema njenog izlaganja je „Simfonizam u Bosni i Hercegovini između socijalističkog svjetonazora i subjektivnog pogleda na svijet”.

Univerzitet u Sarajevu ugostit će i dvije konferencijske radne sjednice. U sklopu sesije „Savremena pitanja muzičke edukacije“ svoja istraživanja će predstaviti Nerma Hodžić-Mulabegović, Senad Kazić, Katarina Zadnik, Valida Akšamija-Tvrtković, Nermin Ploskić, Snježana Dobrota i Marija Matoković, a u ulozi moderatorice naći će se Merima Čaušević. Pod okriljem sjednice posvećene muzici u Sarajevu pod opsadom (1992-1995), koju će moderirati Sarina Bakić, svoje radove će prezentovati Amila Ramović, Petra Hamer i Aida Adžović.

Ovogodišnje izdanje Simpozija proteći će u slavljeničkoj atmosferi, u znaku obilježavanja 25 godina od osnivanja Muzikološkog društva. Ovim će povodom će od 18:30 sati biti priređena i svečana sjednica na kojoj će biti obilježeno 25 godina rada Muzikološkog društva koje se u proteklom periodu pozicioniralo kao jedan od temeljnih i najrelevantnijih nosilaca nauke o muzici u Bosni i Hercegovini. Osnivači Društva, sadašnji članovi, te aktuelno rukovodstvo retrospektivno će sagledati dosadašnja dostignuća i doprinos, ali i razmotriti buduće perspektive u skladu sa savremenim naučnim i društvenim tokovima.

O značaju ovog jubileja govorit će Mirza Dautbašić (prorektor za naučnoistraživački rad Univerziteta u Sarajevu), Tamara Karača Beljak (prorektorica za umjetnost, umjetničkoistraživački rad, kulturu i sport Univerziteta u Sarajevu, redovna profesorica Univerziteta u Sarajevu - Muzičke akademije, potpredsjednica Muzikološkog društva, osnivačica Muzikološkog društva), Amila Ramović (predsjednica Muzikološkog društva, vanredna profesorica Univerziteta u Sarajevu - Muzičke akademije), Ališer Sijarić (redovni profesor i dekan Univerziteta u Sarajevu - Muzičke akademije), Senad Kazić (redovni profesor Univerziteta u Sarajevu - Muzičke akademije, predsjednik Skupštine Muzikološkog društva, predsjednik Muzikološkog društva, osnivač Muzikološkog društva), Fatima Hadžić (vanredna profesorica Univerziteta u Sarajevu - Muzičke akademije, članica Upravnog odbora Muzikološkog društva, predsjednica Muzikološkog društva), Branka Vidović (muzička teoretičarka i pedagoginja, osnivačica Muzikološkog društva), Maja Baralić-Materne (etnomuzikologinja, urednica muzičkog programa na BH Radio 1, članica Upravnog odbora Muzikološkog društva, osnivačica Muzikološkog društva).

Sve aktivnosti planirane pod okriljem 13. Međunarodnog simpozija "Muzika u društvu" otvorene su za javnost, a konferencijske sjednice moći će se pratiti i online na YouTube kanalu MD FBiH, te putem Zoom platforme (Topic: 13th Musicological Symposium "Music in Society"; link:  https://us02web.zoom.us/j/86474879374. Zbornik sažetaka 13. Međunarodnog simpozija “Muzika u društvu” dostupan je za računare, telefone i tablete na sljedećem linku na web stranicama Muzikološkog društva FBiH i Univerziteta u Sarajevu – Muzičke akademije.

 

Adresa dogadjaja: 
Muzička akademija
Galerija: 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona