Audicija za učešće na Muzičkom kampu za mlade virtuoze (9. 2. 2024.)

U okviru projekta “Muzički kamp za mlade virtuoze”, 9. 2. 2024. godine na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu održana je Audicija za učešće na 2. Muzičkom kampu za mlade virtuoze.

Na Audiciji je učestvovalo 20 učenika/ca iz osnovnih i srednjih muzičkih/glazbenih škola iz Banja Luke, Mostara, Novog Travnika, Sarajeva, Tuzle, Zenice i Žepča, praćenih umjetničkim saradnicima Audicije – mr. sc. Milicom Pap i mr. Belindom Krnić, te samostalno organiziranih saradnika pojedinih kandidata – mr. Suzana Bevanda-Sijarić, prof, mr. Ilma Čerim, prof. i Melina Šišić:

- Farah Sijarić (violina, II razred, Druga gimnazija Sarajevo, prof. Lorena Milina);

- Uma Čizmić (violina, VI razred, OMŠ “Mladen Pozajić”, prof. Nejra Kovač);

- Ema Sadadinović (violina, II razred, SMŠ “Čestmir Mirko Dušek”, prof. Jasmina Kasumagić);

- Anja Udovčić (violina, III razred, SMŠ Zenica, prof. Envera Merdanović);

- Ela Krtalić (violina, III razred srednje škole, Muzička škola I i II stupnja Mostar, prof. Ana Pranjković);

- Maja Prusina (violina, III razred srednje škole, Muzička škola I i II stupnja Mostar, prof. Ana Pranjković);

- Antonio Šarić (violina, VI razred osnovne škole, Muzička škola I i II stupnja Mostar, prof. Ana Pranjković);

- Luka Petrović (violina, VI razred, OMŠ “Vlado Milošević” Banja Luka, prof. Jovanka Roćenović);

- Kristina Brkić (violina, II razred, SMŠ “Vlado Milošević” Banja Luka, prof. Agneš Otašević);

- Elena Brkić (violina, I razred, SMŠ “Vlado Milošević” Banja Luka, prof. Biljana Radulović);

- Tara Janković (violina, IV razred, SMŠ “Vlado Milošević” Banja Luka, prof. Bojana Obradović);

- Kristina Babić (violina, III razred, SMŠ “Vlado Milošević”Banja Luka, prof. Ljubica Crnobrnja);

- Bernarda Jukić (violina, I razred srednje škole, Glazbena škola “Katarina Kosača – Kotromanić” Žepče, prof. Adnan Handanagić);

- Gabriela Milinković (violina, III razred, SMŠ “Vlado Milošević” Banja Luka, prof. Agneš Otašević);

- Lamija Šišić (violina, VI razred, OMŠ Tuzla, prof. Nataša Kakeš);

- Filip Radić (viola, IV razred, SMŠ “Vlado Milošević” Banja Luka, prof. Mirjana Kremenović);

- Nerina Pajić (viola, III razred, Srednja muzička škola Sarajevo, prof. Ana- Maria Pilj);

- Sara Tunjić (violina, I razred SMŠ “Čestmir Mirko Dušek”, prof. Jasmina Kasumagić);

- Nikola Pendeš (violina, III razred, SGŠ Jakova Gotovca Novi Travnik, prof. Ajla Đidić);

- Matea Popović (violina, I razred, SGŠ Jakova Gotovca Novi Travnik, prof. Ajla Đidić).

Učenice i učenici koji su položili audiciju učestvovat će na 2. Muzičkom kampu za mlade virtuoze kao solisti i članovi orkestra. Prema pravilima Audicije, za soliste/ice su izabrana 4 najbolje rangirana kandidata/kinje. Uslijed velikog broja uspješnih kandidata/kinja, donesena je odluka o proširenju liste članova orkestra na ukupno 9 članova/ica.

Rezultati audicije dostupni su na: https://www.mas.unsa.ba/novosti/odr%C5%BEana-audicija-za-u%C4%8De%C5%A1%....

Komisiju – Stručni žiri za ocjenjivanje činili su eminentni umjetnici i muzički pedagozi, red. prof. dr. YeonJu Jeong, red. prof. dr. Vladimir Marković, ass. mr. Fuad Šetić, van. prof. mr. Ivan Otašević, van. prof. mr. Wladimir Kossjanenko.

Muzički kamp platforma je za identifikaciju i promociju vanredno talentovanih učenika i studenata, te afirmaciju saradnje među različitim nivoima muzičkog obrazovanja. Ovaj projekat finalni je stepen u sistemski osmišljenom programu koji će, kroz sedmicu dana intenzivnih radionica sa prepoznatljivim imenima iz svijeta umjetničke muzike na našim prostorima, učenicima osnovnih i srednjih muzičkih škola ponuditi jedinstvenu priliku da besplatno usavrše svoje vještine, steknu nova znanja i poznanstva, budu motivisani da se bave umjetničkom muzikom, te na kraju prezentiraju široj javnosti rezultate svog rada u vidu cjelovečernjih koncerta.

Projekt 2. Muzički kamp za mlade virtuoze realizira Udruženje za istraživanje umjetnosti “Artes” u saradnji sa Centrom za muzičku edukaciju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu i Odjelom za umjetnost, umjetničkoistraživački rad, kulturu i sport Univerziteta u Sarajevu, uz podršku Ambasade Slovačke Republike, Slovak Aid i Rotary Club Sarajevo International Delta. Voditeljica projekta je van. prof. dr. YeonJu Jeong (Muzička akademija UNSA, Udruženje “Artes”).

 

Audicija za učešće na Muzičkom kampu za mlade virtuoze (9. 2. 2024.) – PDF

Galerija: Audicija za učešće na Muzičkom kampu za mlade virtuoze (9. 2. 2024.)

 

 

Adresa dogadjaja: 
Univerzitet u Sarajevu - Muzička akademija

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona