2. Dani muzikologije i etnomuzikologije - (16.03.-25.05.2023.)

ICTM Nacionalni komitet u Bosni i Hercegovini i Univerzitet u Sarajevu u suradnji sa Akademijom nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine organiziraju manifestaciju 2. Dani muzikologije i etnomuzikologije. Manifestacija će se održati u period od 15.03.-25.05.2023. godine. U okviru manifestacije će biti održano šest predavanja na kojima će profesorice Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu predstaviti recentna istraživanja bosanskohercegovačke muzike:

 

  • 16.03. 2023. - Muzika i identitet na primjeru bosanskohercegovačke dijaspore u Švedskoj, predavačica: acc. prof. dr. Jasmina Talam
  • 29.03. 2023. - Razvoj bosanskohercegovačke etnomuzikologije, predavačica: prof. dr. Tamara Karača Beljak
  • 05.04. 2023. - Institucionalizacija muzičkog života u Bosni i Hercegovini, predavačica: prof. dr. Fatima Hadžić
  • 12.04.2023. - Ženski identiteti u muzičkom životu austrougarskog Sarajeva, predavačica: prof. dr. Lana Šehović
  • 17.05.2023. - Kompozitorstvo u Bosni i Hercegovini, predavačica: prof. dr. Amra Bosnić
  • 24.05.2023. - Koncertantna djela u Bosni i Hercegovini, predavačica: doc. dr. Naida Hukić

 

Predavanja će se održavati u velikoj sali Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine sa početkom u 14,00.

Naučnim skupom i izložbom u čast 120 godina rođenja akademika Cvjetka Rihtmana 25.05.2023. godine u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu otvorit će se i Dani umjetnosti Univerziteta u Sarajevu.

Manifestacija je naučno-popularnog karaktera i ima za cilj afirmaciju bosanskohercegovačke muzikologije i etnomuzikologije, naučnih istraživanja iz navedenih naučnih oblasti, te i popularizaciju ovih nauka u bosanskohercegovačkom javnom diskursu. Pokrovitelj manifestacije je Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke.

Ulaz na sve događaje je slobodan.

Adresa dogadjaja: 
Univerzitet u Sarajevu - Muzička akademija; Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine
Galerija: 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona