14. Međunarodni simpozij “Muzika u društvu” | Poziv za radove

14. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ “MUZIKA U DRUŠTVU”

Sarajevo, 24-26.10.2024.

Poziv za radove

 

Organizatori

Muzikološko društvo Federacije Bosne i Hercegovine

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

 

Mjesto održavanja

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

Josipa Stadlera 1/2, Sarajevo

Bosna i Hercegovina

 

Muzikološko društvo FBiH i Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu objavljuju poziv za radove na 14. Međunarodnom simpoziju “Muzika u društvu”. Simpozij tradicionalno, bijenalno okuplja muzikologe, etnomuzikologe, teoretičare, muzičke pedagoge i stručnjake iz srodnih oblasti u istraživanju aktualnih pitanja muzike i muzikologije. Načelna tema “Muzika u društvu” označava interes za uvid u višedimenzionalni, diversificirani i transdisciplinarni diskurs savremene nauke o muzici te nudi platformu za razmjenu rezultata recentnih istraživanja.

 

Pozivaju se zainteresirani da šalju svoje prijave koje će biti organizirane prema ponuđenim oblastima i temama:

  • Digitalna etno/muzikologija
  • Muzika i manjine
  • Značenje u muzici
  • Historijski, kritički i interpretativno-stvaralački aspekti teorije muzike
  • Teorija muzike kao naučna i pedagoška disciplina
  • Muzička percepcija i kognicija
  • Nova istraživanja

 

Jezici simpozija su bosanski/hrvatski/srpski i engleski.

Kotizacija iznosi 50 € ili 100 KM (30 € ili 60 KM za članove Muzikološkog društva FBiH) i uključuje programsku knjižicu i druge radne materijale, kao i zajednički ručak/večeru učesnika simpozija.

Organizatori ne snose troškove putovanja i smještaja učesnika.

Recenzirani radovi će biti objavljeni u Zborniku radova 14. Međunarodnog simpozija “Muzika u društvu“ (engleska ili b/h/s verzija), koji je indeksiran u bazama RILM i EBSCO.

Prijave slati na prijavnom obrascu do 30. aprila 2024. na e-mail adresu: symposium@muzikolosko-drustvo.ba.

Prijavni obrazac možete pronaći u .doc and .pdf formatu. Poziv za radove također je dostupan u .pdf formatu.

O konačnoj odluci o odabranim radovima programski odbor će obavijestiti učesnike do 20. maja 2024. Informacije o programu i registraciji bit će objavljene nakon ovog datuma.

Za dodatne informacije možete nas kontaktirati na symposium@muzikolosko-drustvo.ba.

Pozivamo Vas da poziv proslijedite svim zainteresiranim kolegicama i kolegama i nadamo se da ćemo se sresti u Sarajevu u oktobru 2024. godine!

 

Informacije o Simpoziju redovno ćemo dopunjavati na našim zvaničnim kanalima:

Zvanična stranica – Facebook – Instagram

Adresa dogadjaja: 
Univerzitet u Sarajevu - Muzička akademija

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona