Ansambl Etnoakademik

Ansambl Etnoakademik je vokalni ansambl koji djeluje na Muzičkoj akademiji u Sarajevu. Ansambl je osnovala dr. Ankica Petrović koncem 80-ih godina prošlog stoljeća, a članovi su bili studenti Odsjeka za muzikologiju i etnomuzikologiju. Nakon višegodišnjeg prekida rada, Ansambl ponovno nastavlja svoju djelatnost 2003. godine.

 

Programsko opredjeljenje rada Ansambla je njegovanje i prezentiranje vokalne, instrumentalne i vokalno-instrumentalne muzičke tradicije, svjetovnog i duhovnog sadržaja, seoske i gradske prakse sva tri konstitutivna naroda Bosne i Hercegovine te manjinskih etničkih skupina.

 

U proteklom periodu ansambl Etnoakademik je svoju djelatnost predstavio na nekoliko značajnih manifestacija, kao i u mnogim televizijskim emisijama, cjelovečernjim koncertima i sl. Rad ansambla zabilježen je na dva CD-a u izdanju Muzikološkog društva. Članovi Ansambla su osim studenata muzikologije i etnomuzikologije i studenti drugih odsjeka Muzičke akademije. Radom ansambla rukovode Tamara Karača Beljak i Branka Vidović.


Aktivnosti:

Koncert ansambla Etnoakademik (21. 2. 2018.)

Koncert ansambla Etnoakademik - galerija (21. 2. 2018.)

Međunarodni simpozij "Muzika u društvu" u saradnji Muzičke akademije i Muzikološkog društva obilježio 2018. godinu

Koncert tradicijske muzike Bosne i Hercegovine (5.4.2017.)

 

Galerija: 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona