Nastavnici i saradnici

Umj. sar. Adela Šabić, MA – Korepeticija

 

e-mail: adela.sabic@mas.unsa.ba

 

Prof. dr. Belma Šarančić-Nahodović  – Oblast harmonika

 

e-mail: belma.sarancic-nahodovic@mas.unsa.ba

Doc. mr. Đani Šehu – Oblast gitara

 

e-mail: djani.sehu@mas.unsa.ba

 

Vedrana Šimić – Oblast solo pjevanje

 

e-mail: vedrana.simic@mas.unsa.ba

 

 http://www.vedranasimic.com

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo Interantional Guitar Festival te Sarajevo Chamber Music Festival. Majske Muzička Svečanosti Sarajevo Chamber Music Festival/Institute

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona