Nastavnici i saradnici

Umj. sar. Adela Šabić, MA – Korepeticija

 

e-mail: adela.sabic@mas.unsa.ba

 

Prof. dr. Belma Šarančić-Nahodović  – Oblast harmonika

 

e-mail: belma.sarancic-nahodovic@mas.unsa.ba

Doc. mr. Đani Šehu – Oblast gitara

 

e-mail: djani.sehu@mas.unsa.ba

 

Fuad Šetić, MA – Umjetnički saradnik na Odsjeku za dirigovanje

 

e-mail: fuad.setic@mas.unsa.ba

Vedrana Šimić – Oblast solo pjevanje

 

e-mail: vedrana.simic@mas.unsa.ba

 

 http://www.vedranasimic.com

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo Interantional Guitar Festival. Majske Muzička Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona