Nastavnici i saradnici

Prof. dr. Tamara Karača Beljak – Oblast etnomuzikologija

 

e-mail: tamara.karaca-beljak@mas.unsa.ba

Prof. dr. Senad Kazić - Solfeggio, Metodika nastave solfeggia i praktikum

 

e-mail: senad.kazic@mas.unsa.ba

viši umj. sar. mr. Lejla Klepo-Hadžić - Korepeticija

 

e-mail: lejla.klepo-hadzic@mas.unsa.ba

 

Mirza Kovač, MA – saradnik za fonoteku

 

e-mail:

 

 

Prof. mr. Nihad Krečo - Oblast klavir glavni predmet zanimanja

 

e-mail: nihad.kreco@mas.unsa.ba

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo Interantional Guitar Festival te Sarajevo Chamber Music Festival. Majske Muzička Svečanosti Sarajevo Chamber Music Festival/Institute

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona