Nastavnici i saradnici

Viša ass. dr. Hanan Hadžajlić

Oblast kompozicija

 

e-mail: hanan.hadzajlic@mas.unsa.ba

Umj. sar. mr. Dženana Hadžić

Korepeticija

 

e-mail: dzenana.hadzic@mas.unsa.ba

 

Prof. dr. Fatima Hadžić

Glavna i odgovorna urednica Časopisa za muzičku kulturu Muzika

Odsjek za muzikologiju i etnomuzikologiju

 

e-mail: fatima.hadzic@mas.unsa.ba

Ass. mr. Azmir Halilović

Oblast harmonika

 

e-mail: azmir.halilovic@mas.unsa.ba

Doc. dr. Nerma Hodžić-Mulabegović

Šefica Centra za muzičku edukaciju

Odsjek za muzičku teoriju i pedagogiju

 

e-mail: nerma.hodzic-mulabegovic@mas.unsa.ba

Prof. dr. Naida Hukić 

Predsjednica Odbora za osiguranje kvaliteta

Odsjek za muzičku teoriju i pedagogiju

 

 

e-mail: naida.hukic@mas.unsa.ba

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona