Nastavnici i saradnici

Umj. sar. mr. Dženana Hadžić – Korepeticija

 

e-mail: dzenana.hadzic@mas.unsa.ba

 

Doc. dr. Fatima Hadžić – Oblast muzikologija

 

e-mail: fatima.hadzic@mas.unsa.ba

Ass. Ilma Hodović  – Oblast violina

 

e-mail: ilma.hodovic@mas.unsa.ba

Prof. dr. Refik Hodžić – Harmonija

 

e-mail: refik.hodzic@mas.unsa.ba

Viša ass. mr. Nerma Hodžić-Mulabegović – Solfeggio, Metodika nastave solfeggia

 

e-mail: nerma.hodzic-mulabegovic@mas.unsa.ba

Prof. Asim Horozić – Oblast kompozicija

 

e-mail:

 

Viša ass. mr. Naida Hukić – Harmonija

 

e-mail: naida.hukic@mas.unsa.ba

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo Interantional Guitar Festival te Sarajevo Chamber Music Festival. Majske Muzička Svečanosti Sarajevo Chamber Music Festival/Institute

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona