Nastavnici i saradnici

Viša ass. dr. Hanan Hadžajlić

Oblast kompozicija

 

e-mail: hanan.hadzajlic@mas.unsa.ba

Umj. sar. mr. Dženana Hadžić

Korepeticija

 

e-mail: dzenana.hadzic@mas.unsa.ba

 

Prof. dr. Fatima Hadžić

Oblast muzikologija

 

e-mail: fatima.hadzic@mas.unsa.ba

Prof. dr. Refik Hodžić

Harmonija

 

e-mail: refik.hodzic@mas.unsa.ba

Doc. dr. Naida Hukić 

Harmonija

 

e-mail: naida.hukic@mas.unsa.ba

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona