Nastavnici i saradnici

Prof. dr. Valida Akšamija-Tvrtković

Prodekanesa za nastavu i studentska pitanja

Odsjek za muzičku teoriju i pedagogiju

 

e-mail: valida.aksamija-tvrtkovic@mas.unsa.ba

Viši ass. Adnan Alagić

Oblast gitara

 

e-mail: adnan.alagic@mas.unsa.ba

Prof. dr. Belma Alić

Oblast violončelo

 

e-mail: belma.alic@mas.unsa.ba

 

Viša ass. mr. Tamara Arsovski

Kamerna muzika

 

e-mail: tamara.arsovski@mas.unsa.ba

Prof. dr. Amra Bosnić

Šefica Odsjeka za muzičku teoriju i pedagogiju

Odsjek za muzičku teoriju i pedagogiju

 

e-mail: amra.bosnic@mas.unsa.ba

 

 

 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona