Nastavnici i saradnici

acc. dr. Jasmina Talam

Šefica Instituta za muzikologiju

Oblast etnomuzikologija

 

e-mail: jasmina.talam@mas.unsa.ba

Prof. mr. Vedran Tuce

Oblast klarinet 

 

e-mail: vedran.tuce@mas.unsa.ba

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona