Nastavnici i saradnici

Prof. mr. Sakib Lačević – Oblast flauta 

 

e-mail: sakib.lacevic@mas.unsa.ba

Viši umj. sar. dr. Milan Lucić – Korepeticija

 

e-mail: milan.lucic@mas.unsa.ba

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo Interantional Guitar Festival te Sarajevo Chamber Music Festival. Majske Muzička Svečanosti Sarajevo Chamber Music Festival/Institute

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona