Obavijesti

Studenti prve godine Prvog ciklusa studija, kao i studenti Drugog i Trećeg ciklusa studija, mogu da se upišu u Biblioteku svaki radni dan od 10.00-15.00 sati. Za upis je potrebno da donesu indeks i ličnu kartu.


Studenti koji treba da upišu/obnove narednu akademsku godinu dužni su da dođu u Biblioteku i dobiju pečat u indeks da ne duguju knjige i note ili se isti neće moći upisati u narednu akademsku godinu!!!

 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo Interantional Guitar Festival te Sarajevo Chamber Music Festival. Majske Muzička Svečanosti Sarajevo Chamber Music Festival/Institute

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona