Baze

WEB OF SCIENCE™

 

Web of Science je bibliografska i citatna baza podataka koja u svoja tri indeksa, Social Sciences Citation Index, Science Citation Index i Arts and Humanities Citation indeks, pokriva više od 18.500 recenziranih časopisa.

Omogućava praćenje produkcije sa najvišim impakt faktorima kao i citatne analize koje su od iznimne važnosti za nastavnike i saradnike prilikom priprema njihovih radova za objavljivanje u eminentnim publikacijama.

Omogućen je pristup sljedećim citatnim indeksima WoS Core Collection:

Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED)
Social Sciences Citation Index (SSCI)
Arts & Humanities Citation Index (A&HCI)
Emerging Sources Citation Index (ESCI)

Ugovoreni period pretplate omogućio je Univerzitet u Sarajevu i traje do 31. 12. 2023.

Stranica za logovanje: https://webofknowledge.com

Za korisničke podatke obratiti se osoblju Biblioteke. 

 

SCOPUS 

Scopus je bibliografska i citatna baza za potporu istraživanjima u poljima tehničkih, medicinskih i društvenih nauka, te umjetnosti i humanističkih nauka. Nudi pristup na preko 23.000 naslova časopisa od preko 5.000 izdavača, preko 3.800 časopisa u otvorenom pristupu, te preko 33 milijuna zapisa.

Ugovoreni period pretplate omogućio je Univerzitet u Sarajevu i traje do 31. 12. 2022. 

Stranica za logovanje https://www.scopus.com

Za korisničke podatke obratiti se osoblju Biblioteke. 

 

 

 

EBSCOhost je multidisciplinarna baza podataka koja sadrži tekstove u full PDF formatu iz prirodnih, tehničkih, društvenih, humanističkih znanosti, kao i iz biomedicine i zdravstva.

Obuhvaća sljedeće EBSCOhost baze podataka i e-knjiga:
1. Academic Search Ultimate
2. Business Source Ultimate
3. CAB Abstracts 1990 - present
4. MasterFILE Premier
5. Newspaper Source
6. Health Source: Academic & Nursing Edition
7. Health Source: Consumer Edition
8. ERIC
9. MEDLINE
10. eBook Academic Subscription Collection
11. eBook Business Subscription Collection
12. Central and Eastern European Academic Source

13. EBSCO Discovery Service (without OPAC)
14. Library Information, Science and Technology Abstracts
15. GreenFILE
16. European Views of the Americas: 1493 to 1750
17. American Doctoral Dissertations: 1933-1955

Pristup je omogućio Univerzitet u Sarajevu i traje do 31. 12. 2021. 


Stranica za logovanje je: http://search.ebscohost.com

Za korisničke podatke obratiti se osoblju Biblioteke.

 


CEEOL (Central and Eastern European Online Library)  - online repozitorij koji omogućava pristup člancima u PDF formatu iz oblasti kao što su humanističke i društvene nauke u okviru Centralne, Istočne i Jugoistočne Europe.

Repozitorij nudi preko 2.200 naslova iz oblasti društvenih i humanističkih nauka iz 34 zemlje, te preko 600.000 radova objavljenih na preko 30 jezika.


Pristup je omogućio Univerzitet u Sarajevu i traje do 31.12. 2022. 

Stranica za logovanje je: http://www.ceeol.com

Za korisničke podatke obratiti se osoblju Biblioteke.

 

 

HeinOnline

HeinOnline je baza podataka cjelovitog teksta iz područja prava i srodnih nauka. Sadrži više od 250.000 dokumenata od historijskih do službenih publikacija, a značajan dio sadržaja čini i više od 2.600 serijskih publikacija iz područja prava.
Pristup je omogućio Univerzitet u Sarajevu i traje do 31. 12. 2021.

Stranica za logovanje je: https://home.heinonline.org/

Za korisničke podatke obratiti se osoblju Biblioteke. 

 

 

ONLINE IZVORI S OTVORENIM PRISTUPOM: 

 

 

http://www.doaj.org
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – baza s velikim brojem naučnih časopisa iz različitih oblasti i u otvorenom pristupu.

 

 

http://www.hrcak.srce.hr
Hrčak (portal naučnih časopisa Republike Hrvatske) – baza sa slobodnim pristupom velikom broju hrvatskih naučnih i stručnih časopisa iz različitih oblasti u punom tekstu ili minimalno bibliografskim podacima i sažecima radova.

 

http://www.imslp.org
IMSLP (International Music Score Library Project/Petrucci music library) - baza različitih vrsta muzičkih djela, notnih izdanja, zvučnih zapisa, podataka o kompozitorima sve u slobodnom korištenju bez plaćanja.

 

http://scindeks.ceon.rs
SCIndeks (srpski nacionalni citatni indeks) – omogućava pristup naučnim periodičnim publikacijama koje izlaze u Republici Srbiji. Članci iz časopisa koji imaju otvoreni pristup nalaze se u punom tekstu, a ostali sadrže bibliografski opis članaka ili sažetke radova.

 

http://www.scirus.com
SCIRUS - bibliografska i citatna baza velikog broja web stranica, članaka u punom tekstu i sažetaka iz oblasti kao što su medicina, prirodne i društvene znanosti i sl.

 

 

 

 

 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona