Baze

WEB OF SCIENCE™

 

Web of Science je bibliografska i citatna baza podataka koja u svoja tri indeksa, Social Sciences Citation Index, Science Citation Index i Arts and Humanities Citation indeks, pokriva više od 18.500 recenziranih časopisa.

Omogućava praćenje produkcije sa najvišim impakt faktorima kao i citatne analize koje su od iznimne važnosti za nastavnike i saradnike prilikom priprema njihovih radova za objavljivanje u eminentnim publikacijama.

Ugovoreni period pretplate omogućio Univerzitet u Sarajevu i traje do 31.8.2017.

Stranica za logovanje: https://login.webofknowledge.com

Za korisničke podatke obratiti se osoblju Biblioteke. 

 

 

https://www.ebscohost.com/

EBSCOhost je multidisciplinarna baza podataka koja sadrži tekstove u full PDF formatu iz prirodnih, tehničkih, društvenih, humanističkih znanosti, kao i iz biomedicine i zdravstva.

Pristup je omogućio Univerzitet u Sarajevu pretplatom za period u trajanju od 1.9.2016. - 31.8.2017.


Stranica za logovanje je: http://search.ebscohost.com

Za korisničke podatke obratiti se osoblju Biblioteke.

 

 

Online izvori s otvorenim pristupom:

 

 

http://www.ceeol.com
CEEOL (Central and Eastern European  Online Library)  - online arhiv koji omogućava pristup člancima u PDF formatu iz oblasti kao što su humanističke i društvene nauke u okviru Centralne, Istočne i Jugoistočne Europe.

 

 

http://www.doaj.org
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – baza s velikim brojem naučnih časopisa iz različitih oblasti i u otvorenom pristupu.

 

 

http://www.hrcak.srce.hr
Hrčak (portal naučnih časopisa Republike Hrvatske) – baza sa slobodnim pristupom velikom broju hrvatskih naučnih i stručnih časopisa iz različitih oblasti u punom tekstu ili minimalno bibliografskim podacima i sažecima radova.

 

http://www.imslp.org
IMSLP (International Music Score Library Project/Petrucci music library) - baza različitih vrsta muzičkih djela, notnih izdanja, zvučnih zapisa, podataka o kompozitorima sve u slobodnom korištenju bez plaćanja.

 

http://scindeks.ceon.rs
SCIndeks (srpski nacionalni citatni indeks) – omogućava pristup naučnim periodičnim publikacijama koje izlaze u Republici Srbiji. Članci iz časopisa koji imaju otvoreni pristup nalaze se u punom tekstu, a ostali sadrže bibliografski opis članaka ili sažetke radova.

 

http://www.scirus.com
SCIRUS - bibliografska i citatna baza velikog broja web stranica, članaka u punom tekstu i sažetaka iz oblasti kao što su medicina, prirodne i društvene znanosti i sl.

 

 

 

 

 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo Interantional Guitar Festival te Sarajevo Chamber Music Festival. Majske Muzička Svečanosti Sarajevo Chamber Music Festival/Institute

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona