Fondovi

Fondove Biblioteke Muzičke akademije u Sarajevu čine:

 

*kolekcija monografija (knjižni fond),

 

*kolekcija periodike (časopisi, serijske publikacije),

 

*kolekcija notnog materijala (štampana muzika),

 

*zasebne kolekcije pojedinačnih legata ili zavještanja,

 

*kolekcija diplomskih radova,

 

*kolekcija magistarskih i doktorskih disertacija.

 

 

COBISS - Kooperativni online bibliografski sistem i servisi - online katalog

 

Bibliografija doktorskih, magistarskih i diplomskih radova Muzičke akademije u Sarajevu - doktorski, magistarski i diplomski radovi

 

 

 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona