Iz pravilnika

Pravo na upis u biblioteku imaju studenti sva tri ciklusa studija te akademsko i stručno osoblje.

 

Članstvo u biblioteci stiče se upisom koji važi za vrijeme trajanja studija. Akademsko i stručno osoblje nakon prvog upisa stiču pravo na trajnu člansku kartu do penzionisanja ili prestanka radnog odnosa.

 

Studenti nakon završetka studija imaju obavezu da se razduže u biblioteci, nakon čega im se izdaje potvrda. Bez potvrde iz biblioteke student ne može podići diplomu kao ni ostale dokumente.

 

Studenti ne mogu upisati narednu akademsku godinu dok ne vrate posuđenu građu (...) i ne dobiju u indeks pečat biblioteke da ne duguju knjige i note iz prethodne akademske godine. 

 

Broj dokumenata koje korisnici mogu zadužiti je ograničen na: nastavno osoblje 10 primjeraka štampanih muzikalija i 5 knjiga; studenti 5 primjeraka štampanih muzikalija i 3 knjige.

 

Bibliotekar može odobriti i korištenje većeg broja dokumenata ukoliko su potrebni za izradu diplomskog i magistarskog rada, doktorske disertacije, pisanje udžbenika, monografije i u drugim opravdanim slučajevima.

 

Rokovi za vraćanje zadužene građe: 30 dana

 

Iz prostorija Biblioteke ne može se iznijeti referensna literatura (rječnici, priručnici, enciklopedije, leksikoni i sl.), diplomski, magistarski i doktorski radovi, elektronski mediji, unikatne i rijetke knjige kao i tzv. zaštićeni fond.

 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona