Aktivnosti

Stručna edukacija za nastavnike muzičke kulture (28. 6. 2017. )

 

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu i Centar za muzičku edukaciju Muzičke akademije organizovali su stručnu edukaciju nastavnika muzičke kulture osnovnih općeobrazovnih škola, gimnazija i specijalnih škola iz Kantona Sarajevo. Stručna edukacija održana je u srijedu 28. 6. 2017. godine od 9.00 do 14.00 sati na Muzičkoj akademiji u Sarajevu sa sljedećim temama:

- Kako ostvariti ciljeve i zadatke u segmentu slušanja muzike u nastavi muzičke/glazbene kulture, doc. dr. Valida Akšamija; 

- Primjena multimedije u segmentu slušanja muzike u nastavi muzičke/glazbene kulture, doc. dr. Valida Akšamija; 

- Stručni i psihološki pristup horskim ansamblima, red. prof. spec. Rešad Arnautović; 

- Osnovi horskog dirigovanja-Manuelno tehnička rješenja ritmičkih fenomena, red. prof. spec. Rešad Arnautović.

 

Galerija: kliknuti ovdje

 

Predavanje van. prof. dr. Milene Petrović (Sarajevo, 5.5.2017.)

 

U petak 5. 5. 2017. godine na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu održana su predavanja Tekstovi dječijih pjesama iz programa muzičkog obrazovanja iz perspektive državnih zakona i Slobodne asocijacije muzičara na verbalno zadate muzičke pojmove koja je održala van. prof. dr. Milena Petrović sa Fakulteta muzičke umetnosti Beograd. Predavanjima su prisustvovali studenti Prvog i Drugog ciklusa studija te profesori i asistenti Odsjeka za muzičku teoriju i pedagogiju. Nakon predavanja studenti i profesori vodili su diskusiju o prezentiranim temama.

 

Galerija: kliknuti ovdje

 

Seminar na temu Funkcionalne muzičke pedagogije, Sarajevo i Zenica (10.4.2017. i 11.4.2017.)

 

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu i Centar za muzičku edukaciju organizovali su dvodnevni seminar 10.4. i 11.4.2017. godine u prostorijama Muzičke akademije. Profesori solfeggia osnovnih i srednjih muzičkih škola iz Sarajeva, Mostara, Žepča, Zenice i studenti Odsjeka za muzičku teoriju i pedagogiju odslušali su predavanja na teme O Funkcionalnoj muzičkoj pedagogiji, Program glazbenog vrtića I. i II. i Pregled programskih cjelina od I. do VI. solfeggia. Predavači na ovom seminaru bili su nastavnici Glazbenog učilišta Elly Bašić iz Zagreba Aida Tavčar, Irena Markulin, Suzana Ovčarić Raić, Sandra Munić i Stipe Sliško. U sklopu seminara 11.4.2017. godine održana je i promocija izdanja GU Elly Bašić i Društva za promicanje Funkcionalne muzičke pedagogije sa promotorima Mirjanom Futač Homen i Borisom Klarićem.

 

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu i Centar za muzičku edukaciju organizovali su i seminar u Zenici 11.4.2017. godine. Profesori teoretskih predmeta iz Zenice, Tuzle, Novog Travnika, Žepča i Mostara odslušali su seminar sa sljedećim temama Plan i program srednje glazbene škole Funkcionalne muzičke pedagogije i Solfeggio, Harmonija, Polifonija, Analiza glazbenih oblika i ostali teorijski glazbeni predmeti. Predavači su bili profesori Glazbenog učilišta Elly Bašić iz Zagreba Mirjana Futač Homen i Boris Klarić. Na kraju seminara upriličena je i promocija izdanja GU Elly Bašić i Društva za promicanje Funkcionalne muzičke pedagogije sa promotorima Mirjanom Futač Homen i Borisom Klarićem.

 

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu, kao suorganizator Sarajevo International Guitar Festivala 2017 i Centar za muzičku edukaciju Muzičke akademije organizovao je predavanje na temu Koji si tip gitarista? – Primjena psihološke tipologije u nastavi gitare, za sve nastavnike i profesore gitare Kantona Sarajevo. Predavanje je održao prof. Xhevdet Sahatxhija iz Zagreba dana 10.4.2017. godine. u prostorijama Muzičke akademije.

 

Galerija: kliknuti ovdje

 

Predavanje (Novi Travnik, 24.3.2017.)

 

Odsjek za muzičku teoriju i pedagogiju u saradnji sa Centrom za muzičku edukaciju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu priredio je još jedno u nizu predavanja na temu Korelacija teorijskih muzičkih predmeta na primjeru Simfonije br. 40 u g molu W. A. Mozarta, koje je održano 24.3.2017. godine u Srednjoj glazbenoj školi Jakova Gotovca u Novom Travniku. Predavači su bili mr. Nerma Hodžić-Mulabegović (Solfeggio), mr. Naida Hukić (Harmonija) i dr. Amra Bosnić (Muzički oblici i stilovi). Učenici novotravničke Srednje glazbene škole su, zajedno sa svojim profesorima, imali priliku poslušati tri odvojena predavanja iz navedenih oblasti, kojima su u fokusu bile pojedinačne odnosno teorijske spoznaje, ali uvijek i u svakom trenutku sa snažnim uzročno-posljedičnim vezama spram drugih, dodatno koreliranih na jednom primjeru iz literature. Tako je cilj prvog predavanja, uz primjenu odabranih postupaka i oblika rada u solfeggiu, bio zapažanje i otkrivanje, te realiziranje znanja o specifičnostima odabranog djela (melodijskim, ritamskim, akordskim, izvođačkim), te također iniciranje daljnjeg interesovanja za odabrano muzičko djelo kroz druge oblasti muzičke edukacije, posebno harmonijskih i formalnih značajki. Drugo predavanje je ostvarilo pristup djelu kroz harmonijsku analizu, odnosno zapažanje i osvještavanje specifičnosti harmonijskog jezika klasike i romantizma i otkrivanje njihove povezanost u istim harmonijskim načelima klasične harmonije (npr. kvartno-kvintna progresija akorada). Konačno, u trećem predavanju pristupljeno je djelu kroz analizu oblika sifmonije, te sonatnog oblika, odnosno osvještavanje znanja o formalnom ustrojstvu pojedinačnog djela od globalnog oblika do mikrostrukturalnih jedinica, individualnog stila kompozitora, te stila epohe. Učenici su budno pratili i učestvovali u radionici potvrđujući tako da je ovakav način utvrđivanja stečenih i sticanja novih znanja veoma poželjan i plodonosan.

 

Galerija: kliknuti ovdje

 

Muzička radionica - seminar (17.11.2016. i 18.11.2016.)

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu i Centar za muzičku edukaciju organizovali su seminar - radionicu 17.11.2016. i 18.11.2016. na Muzičkoj akademiji. Predavači na seminaru bili su van. prof. mr. Saša Pavlović i Tihomir Petrović, profesor muzike. Predavanju su prisustvovali studenti Odsjeka za muzičku teoriju i pedagogiju, Odsjeka za muzikologiju i etnomuzikologiju i Odsjeka za kompoziciju. Studenti su u sklopu seminara odslušali četiri teme Kadenca - od šablona do improvizacije i Uloga i značaj rada na dvoslojnim muzičkim primjerima u procesu muzičkog opismenjavanja koje je održao profesor Pavlović i teme Od pojma mnogostranosti do glazbenog djela i Od glazbene teorije do prakse i natrag, koje je održao profesor Petrović.

 

Galerija: kliknuti ovdje

 

 

Predavanje 

Predavanje na temu Korelacija teorijskih muzičkih predmeta na primjeru Simfonije br. 40 u g-molu, I stav, W. A. Mozarta održale su mr. Naida Hukić, dr. Amra Bosnić i mr. Nerma Hodžić-Mulabegović.

Predavanje je održano u Srednjoj muzičkoj školi Zenica u martu 2016., zatim u Zagrebu na 12. danima teorije glazbe u oktobru 2016. i u Srednjoj umjetničkoj školi Bihać u novembru 2016.

Cilj predavanja je povezivanje znanja stečenih u različitim područjima muzičkog obrazovanja. Solfeggio, Harmonija i Analiza muzičkih oblika i stilova su nastavni predmeti koji vrlo uspješno mogu egzistirati u logičnoj, naučnoj i izvođačkoj uzročno-posljedičnoj vezi te pružaju dobru mogućnost za korisno koreliranje stečenih znanja u cjelovitom pristupu kompozicionom procesu.

Galerija: kliknuti ovdje

 

 

 

 

 

 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo Interantional Guitar Festival te Sarajevo Chamber Music Festival. Majske Muzička Svečanosti Sarajevo Chamber Music Festival/Institute

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona