Aktivnosti

Održana Audicija za učešće na Muzičkom kampu za mlade virtuoze (12. 4. 2022.)

U okviru projekta Muzički kamp za mlade virtuoze, dana 12. 4. 2022. godine na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu održana je Audicija za učešće na Muzičkom kampu za mlade virtuoze.

Na Audiciji su učestvovala 23 učenika/ce iz osnovnih i srednjih muzičkih/glazbenih škola iz gradova: Banja Luka, Bijeljina, Novi Travnik, Ljubuški, Sarajevo, Tuzla, Vitez, Zenica i Žepče. Učenice i učenici koji su položili audiciju učestvovati će na Muzičkom kampu za mlade virtuoze kao solisti i članovi orkestra. Prema pravilima Audicije, za soliste/ice su izabrana po 2 kandidata/kinje iz osnovne muzičke/glazbene škole i srednje muzičke/glazbene škole, koji su ujedno i najbolje rangirani kandidati/kinje sa zbirne rang liste. Uslijed velikog broja uspješnih kandidata/kinja, donesena je odluka o proširenju liste članova orkestra na ukupno 9 članova/ica.

Komisiju – stručni žiri za ocjenjivanje činili su eminentni umjetnici i muzički pedagozi, van. prof. dr. YeonJu Jenog, van. prof. dr. Belma Alić, red. prof. dr. Vladimir Marković, mr. Tatjana Romanić, mr. Fuad Šetić, red. prof. mr. Biljana Jašić-Radovanović.

Čestitamo učenicama i učenicima, učesnicima Audicije i njihovim predmetnim nastavnicima!

Projekt Muzički kamp za mlade virtuoze vode van. prof. dr. YeonJu Jeong (Muzička akademija UNSA), umjetnički saradnik mr. Fuad Šetić (Muzička akademija UNSA), Centar za muzičku edukaciju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, u suradnji s Odjelom za umjetnost, umjetničkoistraživački rad, kulturu i sport Univerziteta u Sarajevu i Udruženjem kreativne i kulturne industrije MUK, uz podršku Općine Novo Sarajevo.

Detaljne informacije o rezultatima audicije mogu se preuzeti sa linka:

https://www.mas.unsa.ba/novosti/rezultati-audicije-za-muzi%C4%8Dki-kamp-za-mlade-virtuoze

Galerija: Kliknuti ovdje

 

*Rezultati Audicije za Muzički kamp za mlade virtuoze

Nakon zasjedanje komisije – stručnog žirija za ocjenjivanje kandidata/kinja, uslijed velikog broja uspješnih kandidata/kinja, donijeta je odluka o proširenju liste članova orkestra na ukupno 9 članova/ica.

Prema pravilima Audicije, za soliste/ice su izabrana po 2 kandidata/kinje iz osnovne muzičke/glazbene škole i srednje muzičke/glazbene škole, koji su ujedno i najbolje rangirani kandidati/kinje sa zbirne rang liste, a to su:

1. Luka Petrović (Osnovna muzička škola)

2. Lamija Šišić (Osnovna muzička škola)

3. Sara Brkić (Srednja glazbena škola)

4. Aida Rešidbegović (Srednja muzička škola)

 

Prema pravilima Audicije, za članove/ice orkestra izabrano je narednih 9 najbolje rangiranih kandidata/kinja sa zbirne rang liste, a to su:

1. Anja Novaković (Osnovna muzička škola)

2. Andreas Ćurić (Srednja muzička škola)

3. Anja Udovčić (Srednja muzička škola)

4. Marijeta Šarac (Srednja glazbena škola)

5. Klaudia Bošnjak (Srednja glazbena škola)

6. Kristina Babić (Srednja muzička škola)

7. Ajla Bajrami (Srednja muzička škola)

8. Nađa Petrović (Srednja muzička škola)

9. Tara Janković (Srednja muzička škola)

 

U prilogu se nalazi:

1. Tabela najbolje rangiranih kandidata/kinja (solisti i orkestar)

2. Zbirna rang lista

 

*Realizacija projekta Muzički kamp za mlade virtuoze - (2. 3. – 9. 3. 2022.)

U periodu od 02.03. do 09.03.2022. godine, u okviru projekta Muzički kamp za mlade virtuoze, prof. dr. YeonJu Jeong (MAS) i stručni saradnik na Odsjeku za dirigovanje mr. Fuad Šetić (MAS), održali su masterclass za učenike i učenice violine, nastavnike i nastavnice violine osnovnih i srednjih muzičkih/glazbenih škola: Umjetnička škola Nusret Keskin – Braco, Bihać (02. i 03.03), Muzička škola Vlado Milošević, Banja Luka (04. i 05.03), Osnovna glazbena škola Jakova Gotovca, Novi Travnik, Srednja glazbena škola Jakova Gotovca, Novi Travnik i Osnovna muzička škola Travnik (09.03). Ovime je ujedno, izuzetno uspješno završen prvi dio projekta, čiji su voditelji prof. dr. YeonJu Jeong, mr. Fuad Šetić, Centar za muzičku edukaciju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, u suradnji s Univerzitetom u Sarajevu – Odjel za umjetnost, umjetničkoistraživački rad, kulturu i sport.

Tokom prvog dijela projekta Muzički kamp za mlade virtuoze, u periodu od decembra 2021. godine do 09.03.2022. godine, masterclass za učenike i učenice violine, nastavnike i nastavnice violine osnovnih i srednjih muzičkih/glazbenih škola, održan je u gradovima: Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Ljubuški, Mostar, Novi Travnik, Sarajevo, Travnik, Trebinje, Tuzla, Zenica i Žepče. Na masterclassu je učestvovalo oko 140 učenica i učenika violine, te brojni nastavnici i nastavnice, iz 24 muzičke/glazbene osnovne i srednje škole širom Bosne i Hercegovine.

Galerija: Kliknuti ovdje

 

*Projekat Muzički kamp za mlada virtuoze u osnovnoj I srednjoj Glazbenoj školi Katarina Kosača – Kotromanić, Žepče – (07.03.2022.)

U okviru projekta Muzički kamp za mlade virtuoze, kojeg realizira Centar za muzičku edukaciju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, voditeljica projekta prof. dr. YeonJu Jeong, dana 07. 03. 2022. godine, održala je masterclass za učenice i učenike, nastavnice i nastavnike violine osnovne i srednje Glazbene škole Katarina Kosača – Kotromanić, Žepče.

Afirmativna zapažanja učesnika i škola-domaćina, u teškim vremenima za muzičko obrazovanje, umjetnost i nauku, iznova ohrabruju naš rad. Muzičku akademiju Univerziteta u Sarajevu i Centar za muzičku edukaciju prepoznaju kao ključne partnere, te ukazuju na važnost promocije i provedbe cjeloživotnog učenja u muzici, kao i na značaj održavanja i osnaživanja suradnje muzičkih obrazovnih institucija u Bosni i Hercegovini:

Zahvaljujemo se profesorici YeonJu Jeong na prenesenom znanju i novim savjetima našim učenicima i profesorima koji će im biti od velike koristi. Također, zahvaljujemo se Centru za muzičku edukaciju MAS na uspješnoj dosadašnjoj, ali i budućoj suradnji. Glazbena škola Katarina Kosača – Kotromanić

izvor: https://www.facebook.com/glazbenaskolazepce

Galerija: Kliknuti ovdje

 

*Projekat Muzički kamp za mlade virtuoze

U okviru projekta Muzički kamp za mlade virtuoze, pod okriljem Centra za muzičku edukaciju Muzičke akademije – Univerzitet u Sarajevu, prof. dr. YeonJu Jeong (MAS), mr. Fuad Šetić (MAS) i v. ass. mr. Lorena Milina (MAS) održali su masterclass za učenice i učenike, nastavnice i nastavnike violine. Tim su povodom, u mjesecu februaru 2022. godine posjetili škole: Glazbena škola Ljubuški (02. 02), Muzička škola I i II stupnja, Mostar (03. 02), Muzička škola Trebinje (04. i 05. 02) i Muzička škola Stevan Stojanović Mokranjac, Bijeljina (21. 02).

Galerija: Kliknuti ovdje

 

*Centar za muzičku edukaciju Muzičke akademije u Sarajevu (CME) nastavlja realizaciju projekta Muzički kamp za mlade virtuoze. Voditelji projekta su prof. dr. YeonJu Jeong (MAS), stručni saradnik na Odsjeku za dirigovanje mr. Fuad Šetić (MAS) i CME.

U periodu januar/februar 2022. godine, prof. dr. YeonJu Jeong i mr. Fuad Šetić održali su masterclass za učenike/ce i nastavnike/ce osnovnih i srednjih muzičkih škola u Kantonu Sarajevo: Srednja muzička škola Sarajevo (28. i 29. 01), Osnovna muzička škola Mladen Pozajić, Osnovna muzička i baletska škola Novo Sarajevo i Osnovna muzička škola Ilidža (14. 02. 2022). Veoma značajan aspekt ovog masterclassa bio je prisustvo velikog broja muzičkih pedagoga.

Galerija: Kliknuti ovdje

 

*Realizacija projekta Muzički kamp za mlade virtuoze

Centar za muzičku edukaciju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu (CME) započeo je realizaciju projekta Muzički kamp za mlade virtuoze. Voditelji projekta su prof. mr. YeonJu Jeong, MAS, mr. Fuad Šetić, MAS, CME i Univerzitet u Sarajevu – Odjel za umjetnost, umjetničkoistraživački rad, kulturu i sport. Realizira se u suradnji s osnovnim muzičkim/glazbenim školama BiH (OM/GŠ) i srednjim muzičkim/glazbenim školama BiH (SM/GŠ).

Svjedoci smo da su muzička umjetnost i edukacija vrlo često na margini kulturnih i društvenih dešavanja u Bosni i Hercegovini. Rijetke su prilike u kojima se mladim, talentiranim umjetnicima i istaknutim pedagozima i nastavnicima nudi prostor u Bosni i Hercegovini za prezentiranje stečenih znanja i umijeća, kao i za unapređenje istih van formalnih oblika obrazovanja i djelovanja. Stoga se projekti koji promoviraju muzičku umjetnost i edukaciju, kao i talentirane mlade umjetnice i umjetnike čini izuzetno značajnim ne samo u okvirima užeg stručnog, već i u širem obrazovnom, odgojnom i društvenom kontekstu na korist i zadovoljstvo cjelokupnog bosanskohercegovačkog društva.

Cilj projekta je skupnim muziciranjem učenica i učenika bosanskohercegovačkih osnovnih i srednjih muzičkih/glazbenih škola i studentica i studenata Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, u suradnji s nastavnicima/cama gudačkih instrumenata, zajedničkim angažmanom skrenuti pažnju javnosti na mlade bosanskohercegovačke talentirane umjetnice i umjetnike. Kruna projekta je realizacija koncerta u okviru Dana umjetnosti Univerziteta u Sarajevu, čija je realizacija planirana u mjesecu maju 2022. godine. Članovi orkestra će biti učenici/ce gudačkog odsjeka, Smjer violina, osnovnih i srednjih muzičkih/glazbenih škola BiH, studenti/ce Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, te po potrebi nastavnici/ce gudačkih instrumenata OM/GŠ, SM/GŠ i MAS. Solisti će prema procjeni stručnog međunarodnog žirija biti učenici/ce osnovne muzičke/glazbene škole, srednje muzičke/glazbene škole i studenti/ce Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu.

Zadaci i ishodi projekta se definiraju kroz više aspekata:

– promocija talentiranih učenika/ca, studenata/tica i nastavnika/ca bosanskohercegovačkih osnovnih i srednjih muzičkih/glazbenih škola i Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu,

– afirmacija suradnje muzičkih obrazovnih institucija na području cijele Bosne i Hercegovine,

– sviranje u gudačkom orkestru s vršnjacima iz cijele Bosne i Hercegovine,

– stimulirati i unaprijediti socijalne dimenzije muzike,

– razvijanje muzičkog ukusa učesnika i publike – uži i širi društveni kontekst,

– osnaživanje suradnje među nastavnicima/cama i učenicima/cama gudačkih instrumenata u Bosni i Hercegovini,

– poticanje kolaborativnog učenja,

– sticanje pozitivnog dojma o skupnom muziciranju i timskom radu,

– realizacija cjeloživotnog učenja u muzici.

U okviru početnih aktivnosti planirana je realizacija masterclassa za učenike/ce i nastavnike/ce violine u osnovnim i srednjim muzičkim/glazbenim školama u Bosni i Hercegovini. U mjesecu decembru realiziran je masterclass u Osnovnoj muzičkoj školi Tuzla i Srednjoj muzičkoj školi Čestmir Mirko Dušek, Tuzla (27. i 28. 12. 2021), Osnovnoj muzičkoj školi Zenica i Srednjoj muzičkoj školi Zenica (30. 12. 2021). Masterclass su vodile prof. mr. YeonJu Jeong, MAS i viša ass. mr. Lorena Milina, MAS.

Galerija: Kliknuti ovdje

 

*Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu najavljuje gostovanje pijaniste i profesora sa Muzičke akademije u Zagrebu van. prof. mr. Ante Milića

 

Ante Milić rođen je 2. srpnja 1969. u Parizu. Počeo je učiti klavir kod prof. Vilme Kleiner, nastavio kod svoje majke, Željke Milić, a diplomirao je (1988) i magistrirao (1994) na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u klasi prof. Zvjezdane Bašić. Tijekom školovanja osvojio je nekoliko nagrada na pijanističkim natjecanjima u Hrvatskoj i Italiji: Senigalia (1984, 3. nagrada), Udine (1985, 1. nagrada), Jugoslavensko natjecanje muzičkih umjetnika – 2. nagrada (1. mjesto), Nagrada Darko Lukić (Zagreb, 1987) te Nagrada HGZ-a. Nastupao je u 14 europskih zemalja te kao solist uz pratnju Zagrebačke filharmonije, Simfonijskog orkestra HRT, Zagrebačkih solista, Dubrovačkog simfonijskog orkestra, Hrvatskog komornog orkestra i dr. Izvanredni je profesor na Muzičkoj akademiji u Zagrebu.

2005. diplomirao je dirigiranje u klasi prof. Vjekoslava Šuteja, a dirigirao je Simfonijskim puhačkim orkestrom HV, Mješovitim pjevačkim zborom Janjevo, te ansamblima koje je osnovao: Orkestar Nota bene (2006), puhački ansambl Grand Winds Zagreb (2007) i renesansni Ansambl Marco Polo (2008). Pokretač je pijanističkog ciklusa Piano fortissimo (od 1993.)

 

*Održan Dan otvorenih vrata Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, u online formatu 

Dan otvorenih vrata Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, u online formatu održan je u srijedu 05. 05. 2021. godine. Učenice i učenici srednjih škola, buduće studentice i studenti MAS imali su priliku virtuelno posjetiti Muzičku akademiju, steći uvid u realizaciju nastavnog procesa, djelovanje i uspjehe Odsjeka i smjerova, ostvariti susret s nastavnicima/cama i saradnicima/cama glavnih predmeta zanimanja, upoznati se s problematikom Prijemnog ispita te s provedbom online upisa na Muzičku akademiju Univerziteta u Sarajevu.

Događaj je upriličio i realizirao Centar za muzičku edukaciju MAS u suradnji s nastavnicima/cama i saradnicima/cama MAS kao i kolegicama i kolegama, učenicama i učenicima Srednjih muzičkih/glazbenih škola. Program je moderirala šefica Centra za muzičku edukaciju MAS doc. dr. Nerma Hodžić-Mulabegović.

Zahvaljujemo se učesnicama i učesnicima, posjetiteljkama i posjetiocima na uspješnoj suradnji u nadi da ćemo se uskoro sresti na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu.

 

*Upriličena promocija nosača zvuka "Uspavanke iz Bosne i Hercegovine" – terenski snimci iz serijala emisija BH radija 1 "Selu u pohode" (11. 12. 2019.)

BH radio 1 i Muzička produkcija BHRT-a, u saradnji s Muzičkom akademijom Univerziteta u Sarajevu – Odsjek za muzikologiju i etnomuzikologiju, smjer Etnomuzikologija i Centrom za muzičku edukaciju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, 11. 12. 2019. godine upriličili su promociju nosača zvuka Uspavanke iz Bosne i Hercegovine, Terenski snimci iz serijala BH radija 1, Selu u pohode. Izvršna producentica CD-a i urednica serijala je Enisa Hajdarević-Šojko.

Ovaj materijal realiziran je povodom 15 godina emitovanja pomenutog radijskog serijala uz podršku Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, Odsjeka za muzikologiju i etnomuzikologiju, smjer Etnomuzikologija i Centra za muzičku edukaciju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu. Publikacija je nastala u sklopu projekta Dijalog za budućnost, kojeg implementiraju UNDP, UNICEF i UNESCO u partnerstvu sa Predsjedništvom Bosne i Hercegovine, a finansira se sredstvima Ureda Ujedinjenih nacija za podršku izgradnji mira / Fonda za izgradnju mira (PBF). Namjera sastavljača ovog izdanja je višestruka, prije svega promotivna i edukativna. Promotivnu ulogu treba gledati u predstavljanju, na jednostavan način, bosanskohercegovačkih lokalnih manjih ili većih zajednica, njihovih muzičkih identiteta i vlastite muzičke baštine, onako kako se one same vide. Stoga ovo izdanje promovira spremnost i želju za uočavanjem mnogih zajedničkih elemenata ali i posebnosti u tradicionalnoj narodnoj muzici, kako bi sve ono što čujemo i vidimo prepoznali kao vlastito bogatstvo. Drugi zadatak je edukacija. Ovaj audio materijal bi trebao pomoći u svojevrsnom odgajanju za prepoznavanjem i uvažavanjem kulturnih i muzičkih identiteta Bosne i Hercegovine. U edukativnom smislu može koristiti ne samo muzičarima, studentima i učenicima, nego i novinarima, političarima, prosvjetnim, kulturnim i javnim radnicima, kao i svakom ko je upućen na istraživanje narodne muzike i zainteresiran za muzičko naslijeđe Bosne i Hercegovine.

Na Promociji su učestvovale kazivačice: Zejneba Ramić i Razija Pašćanović – Kalesija, Vinka Čečar – Pale i Vikica Babić – okolina Vareša. Prisutnima su se obratili: Enisa Hajdarević-Šojko, izvršna producentica CD-a i urednica serijala; Pejka Medić, direktorica BH Radija 1; Jasmin Ferović, direktor Muzičke produkcije BHRT-a; recenzentica izdanja, prof. dr. Tamara Karača Beljak, Odsjek za muzikologiju i etnomuzikologiju, smjer Etnomuzikologija, Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu; doc. dr. Nerma Hodžić-Mulabegović, šefica Centra za muzičku edukaciju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu; dr. sc. Amira Redžić, Ministarstvo civilnih poslova BiH; prof. dr. Merima Čaušević, Pedagoški fakultet Univerziteta u Sarajevu; Fra Mato Topić, Općina Prozor-Rama; imam Rasim ef. Hamidović, Općina Kalesija.

Galerija: Kliknuti ovdje

Promo: Kliknuti ovdje

 

*Projekat Budi student Muzičke akademije na jedan dan 2019.

U proteklom periodu, novembar/decembar 2019. godine, na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu, Centar za muzičku edukaciju realizirao je projekt Budi student Muzičke akademije na jedan dan. Projekt se redovno realizira svake školske godine. U navedenom periodu, Muzičku akademiju Univerziteta u Sarajevu posjetili su nastavnici i učenici Srednje muzičke škole Čestmir Mirko Dušek, Tuzla (19. 11. 2019), Srednje glazbene škole Katarina Kosača Kotromanić, Žepče (03. 12. 2019), Muzičke škole I i II stupnja, Mostar (03. 12. 2019), te Srednje muzičke škole Zenica (05. 12. 2019).

Učenici srednjih muzičkih/glazbenih škola, sada kao studenti/ce Muzičke akademije, imali su priliku upoznati se sa nastavnicima/cama Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, te prisustvovati i učestvovati na nastavi na predmetima: dirigovanje, harmonija, etnomuzikološka istraživanja, etnomuzikologija, historija muzike, solfeggio, muzički oblici i stilovi, metodika muzičke nastave, muzikologija, harmonika, solo pjevanje, klavir, klavir obavezni predmet struke, klarinet, gitara, violina, viola i flauta.

Učenici su imali priliku upoznati se i sa studenticama i studentima Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, razmijeniti svoja umjetnička, edukativna, pedagoška, formalna i neformalna znanja i pozitivna iskustva. Također su imali priliku posjetiti Dekanat, Biblioteku, Studentsku službu i Elektroakustički studio.

Zahvaljujemo se na posjeti i uspješnoj saradnji učenicima/cama i nastavnicima/cama srednjih muzičkih/glazbenih škola, kao i nastavnicima/cama i saradnicima/cama Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu na predanoj angažiranosti.

Ovom prilikom ističemo neka od zapažanja naših gostiju:

Poštovani, od srca zahvaljujem na prijemu naših đaka i svoj organizaciji! Djeca su oduševljena i to oduševljenje meni prenijela. Zahvaljujem još jednom! Srdačan pozdrav, prof. Zrinka Andrejaš, direktorica Srednje muzičke škole Čestmir Mirko Dušek, Tuzla.

Ono što Muzičku akademiju izdvaja od ostalih fakulteta je opuštenost i mir. Profesori su vrlo ljubazni i uvijek su tu, kako za studente, tako i za posjetitelje. Za kratko vrijeme pokazali su nam kako je to biti student Akademije. Pored mladih ljudi, koji su izdvojili mnogo vremena da postignu zavidne uspjehe stoje oni, zaslužni što je ta ustanova uspješna toliko koliko jeste". Učenica Sara Šabić, IV razred, Srednja glazbena škola Katarina Kosača Kotromanić, Žepče.

Posjeta Akademiji srušila je neke predrasude s kojima se vjerojatno susreće većina maturanata. Akademiju sam zamišljala kao ustanovu punu odraslih ozbiljnih ljudi, no dočekali su nas prijatni studenti kao i njihovi profesori. Nemoguće je ne uočiti dobru energiju koja vlada hodnicima i učionicama. Zahvalni smo na pruženoj prilici da osjetimo čari studentskog života na Muzičkoj akademiji, te se nadamo da ćemo narednih godina svi zajedno dočekivati nove preplašene maturante i riješiti ih predrasuda koje su im u mislima. Učenica Marina Ravnjak, IV razred, Srednja glazbena škola Katarina Kosača Kotromanić, Žepče.

Muzička akademija, profesori i studenti ostavili su dojam svoje profesionalnosti i ljubaznosti. Za jedan dan prikazana nam je opuštenost, ali i ozbiljnost ove ustanove. Zahvalna sam Akademiji i profesorima koji su nam pokazali kako se isplati biti marljiv učenik i kako da postanemo još bolji. Posjet Akademiji pomogao nam je da shvatimo ozbiljnost perioda u kojem se trenutno nalazimo". Učenica Ivona Šimić, IV razred, Srednja glazbena škola Katarina Kosača Kotromanić, Žepče.

Drage kolegice i kolege, nama je bilo jako lijepo kao i učenicima. Uvijek sa uzbuđenjem dočekamo vaš poziv. Djeca su također zadovoljna. Radujemo se vašem ponovnom pozivu i novim aktivnostima. Puno pozdrava iz Mostara, prof. Tanja Janjić, Muzička škola I i II stupnja.

Poštovane kolege i kolegice sa Muzičke akadmije u Sarajevu, u ime kolektiva Srednje muzičke škole Zenica izražavamo duboku zahvalnost za srdačnost i gostoprimstvo koje ste nam ukazali tokom našeg boravka na Muzičkoj akademiji. Izuzetno cijenimo vaš interes za našu školu i prilike koje pružate našim  učenicima. Projekat "Budi student Muzičke akademije na jedan dan" je izuzetno edukativan i učinkovit. Pohvaljujemo vaš trud i organizaciju koja je zaista na zavidnom nivou. Također se nadamo nastavku naše saradnje na istim ili sličnim projektima. Srdačan pozdrav, prof. Alma Hujić, Srednja muzička škola Zenica.

Posjeta Muzičkoj akademiji u Sarajevu za nas je bilo jedno predivno iskustvo. Profesori su nas prihvatili kao svoje kolege, ohrabrili nas u našoj namjeri da postanemo studenti Akademije i ujedno pokazali koliko znanja zapravo stičemo u našoj školi. Iskreno se nadamo i radujemo ponovnoj posjeti! Učenica Ilma Valentić, IV razred, Srednja muzička škola Zenica.

Srednja muzička škola “Čestmir Mirko Dušek”, Tuzla (19. 11. 2019.)

Plan realizacije aktivnosti: kliknuti ovdje

Galerija: kliknuti ovdje

Muzička škola I i II stupnja Mostar, Srednja glazbena škola „Katarina Kosača Kotromanić“ Žepče (3. 12. 2019.)

Plan realizacije aktivnosti: kliknuti ovdje

Galerija: kliknuti ovdje

Srednja muzička škola Zenica (5. 12. 2019.)

Plan realizacije aktivnosti: kliknuti ovdje

Galerija: kliknuti ovdje

 

*Realizovane radionice i stručna predavanja za učenike, studente i nastavnike violine (18. 11. - 20. 11. 2019.)

Odsjek za gudačke instrumente i gitaru, smjer Violina, u saradnji s Centrom za muzičku edukaciju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, Osnovnom muzičkom školom Mladen Pozajić Sarajevo, i Srednjom muzičkom školom Sarajevo, u periodu od 18. do 20. 11. 2019. godine, realizirao je radionice i stručna predavanja za učenike/ce, nastavnike/ce, profesore/ice osnovnih i srednjih muzičkih/glazbenih škola i studente/ice violine. Voditelj radionica i predavanja bio je prof. David Kamhi. Učesnici/ce radionica upriličili su koncert 04. 12. 2019. godine na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu, u Sali Srednje muzičke škole Sarajevo.

Profesor David Kamhi diplomirao je i magistrirao na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu. Nakon magisterija, nekoliko godina provodi na Moskovskom državnom konzervatoriju “P. I. Čajkovski” te u Rimu na Muzičkoj akademiji “Santa Cecilia”. Po završetku studija vraća se u Sarajevo, svoj rodni grad, te započinje dugogodišnji rad na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu. Njegovi studenti/ce su danas vrlo uspješni umjetnici i pedagozi.

Tokom tri dana masterclassa na Muzičkoj akademiji u Sarajevu (18, 19. i 20. novembar 2019. godine), prisustvovalo je više od 40 studenata/ica i profesora/ica. Profesor Kamhi se posvetio postavci lijeve i desne ruke, držanju violine, osnovnim violinističkim tehnikama, ali i psihičkoj spremnosti svirača za vrijeme vježbanja i interpretacije djela. Njegove pedagoške vještine stečene tokom 46 godina iskustva privukle su publiku koja je zaista pažljivo pratila cijeli masterclass. Zanimljivo je što ovo nije bio tip masterclassa usredotočen samo na učenike/ce već i na nastavnike/ce koji su aktivno sudjelovali i prihvaćali savjete profesora Kamhija uz jednu, iznad svega, pozitivnu energiju koja profesora sve vrijeme prati. Učesnici/ce su dobili vrlo jasne upute kako unaprijediti vlastito sviranje te su ih brzo primjenjivali.

Kamhi je jedan je od profesora koji je violinski odsjek na Muzičkoj akademiji u Sarajevu održao u najtežim ratnim uvjetima i vremenima za Bosnu i Hercegovinu. Zahvaljujući njegovoj strasti, Odsjek je i danas uspješan, te smo mu vrlo zahvalni na tome.

Osvrt priredile: van. prof. dr. YeonJu Jeong i viša ass. mr. Lorena Milina

Galerija: kliknuti ovdje

Plan održavanja: kliknuti ovdje

 

*Studenti Muzičke akademije učestvovali na drugom međunarodnom Forumu studenata scenskih umetnosti Fakulteta scenskih umetnosti u Beogradu (FSSU)

U okviru projekta Odsjeka za muzičku teoriju i pedagogiju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, Razvoj kompetencija studenata muzike i realizacija sistema cjeloživotnog učenja u muzičkom obrazovanju kroz Ciklus kreativnih radionica Podijelimo znanje 2019/2020, kojeg finansira Kanton Sarajevo – Ministarstvo za obrazovanje i kulturu, a u saradnji sa Centrom za muzičku edukaciju Muzičke akademije Sarajevo Univerziteta u Sarajevu, uspješno je realiziran planirani programski okvir Kreativna radionica Podijelimo znanje 2019/2020 – Studenti MAS u gostima. Studenti Muzičke akademije su učestvovali na drugom međunarodnom Forumu studenata scenskih umetnosti Fakulteta scenskih umetnosti u Beogradu (FSSU) od 25. do 27. septembra 2019. godine.

Silvana Jakupović i Damir Dajić, student/ica II Ciklusa studija na Muzičkoj akademiji u Sarajevu, Odsjek za muzičku teoriju i pedagogiju, održali su interaktivno izlaganje/radionicu Fonomimikom do zajedničkog muziciranja. Ana-Marija Tomić, studentica četvrte godine I Ciklusa studija na Muzičkoj akademiji u Sarajevu, Odsjek za muzičku teoriju i pedagogiju, održala je izlaganje/radionicu Zajedničko muziciranje kroz mjuzikl kao praksa interaktivne aplikacije predmeta muzičke teorije i pedagogije.

 

*Održana predavanja istaknutih dirigenata Hora bečkih dječaka i Superara (11. 6. 2019.)

Muzička akademija i Centar za muzičku edukaciju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu u saradnji sa Udruženjem “Superar u BiH” organizovali su stručnu edukaciju nastavnika/profesora muzičke/glazbene kulture osnovnih općeobrazovnih škola, gimnazija i specijalnih škola iz Kantona Sarajevo, nastavnika/profesora skupnog muziciranja – hor i orkestar osnovnih i srednjih muzičkih/glazbenih škola.

Stručna edukacija održana je u utorak 11. 6. 2019. godine na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu sa sljedećim temama i predavačima:

"Music for social change - the spirit of Superar"

Predavač: Andy Icochea Icochea, muzički direktor Superar International

"From Roots to Revolution in Music education“

Predavač: Gerald Wirth, predsjednik i umjetnički direktor Hora bečkih dječaka

Galerija: kliknuti ovdje

 

*Stručna edukacija za nastavnike muzičke kulture (28. 6. 2017. )

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu i Centar za muzičku edukaciju Muzičke akademije organizovali su stručnu edukaciju nastavnika muzičke kulture osnovnih općeobrazovnih škola, gimnazija i specijalnih škola iz Kantona Sarajevo. Stručna edukacija održana je u srijedu 28. 6. 2017. godine od 9.00 do 14.00 sati na Muzičkoj akademiji u Sarajevu sa sljedećim temama:

- Kako ostvariti ciljeve i zadatke u segmentu slušanja muzike u nastavi muzičke/glazbene kulture, doc. dr. Valida Akšamija; 

- Primjena multimedije u segmentu slušanja muzike u nastavi muzičke/glazbene kulture, doc. dr. Valida Akšamija; 

- Stručni i psihološki pristup horskim ansamblima, red. prof. spec. Rešad Arnautović; 

- Osnovi horskog dirigovanja-Manuelno tehnička rješenja ritmičkih fenomena, red. prof. spec. Rešad Arnautović.

 

Galerija: kliknuti ovdje

 

*Predavanje van. prof. dr. Milene Petrović (Sarajevo, 5.5.2017.)

U petak 5. 5. 2017. godine na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu održana su predavanja Tekstovi dječijih pjesama iz programa muzičkog obrazovanja iz perspektive državnih zakona i Slobodne asocijacije muzičara na verbalno zadate muzičke pojmove koja je održala van. prof. dr. Milena Petrović sa Fakulteta muzičke umetnosti Beograd. Predavanjima su prisustvovali studenti Prvog i Drugog ciklusa studija te profesori i asistenti Odsjeka za muzičku teoriju i pedagogiju. Nakon predavanja studenti i profesori vodili su diskusiju o prezentiranim temama.

 

Galerija: kliknuti ovdje

 

*Seminar na temu Funkcionalne muzičke pedagogije, Sarajevo i Zenica (10.4.2017. i 11.4.2017.)

 

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu i Centar za muzičku edukaciju organizovali su dvodnevni seminar 10.4. i 11.4.2017. godine u prostorijama Muzičke akademije. Profesori solfeggia osnovnih i srednjih muzičkih škola iz Sarajeva, Mostara, Žepča, Zenice i studenti Odsjeka za muzičku teoriju i pedagogiju odslušali su predavanja na teme O Funkcionalnoj muzičkoj pedagogiji, Program glazbenog vrtića I. i II. i Pregled programskih cjelina od I. do VI. solfeggia. Predavači na ovom seminaru bili su nastavnici Glazbenog učilišta Elly Bašić iz Zagreba Aida Tavčar, Irena Markulin, Suzana Ovčarić Raić, Sandra Munić i Stipe Sliško. U sklopu seminara 11.4.2017. godine održana je i promocija izdanja GU Elly Bašić i Društva za promicanje Funkcionalne muzičke pedagogije sa promotorima Mirjanom Futač Homen i Borisom Klarićem.

 

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu i Centar za muzičku edukaciju organizovali su i seminar u Zenici 11.4.2017. godine. Profesori teoretskih predmeta iz Zenice, Tuzle, Novog Travnika, Žepča i Mostara odslušali su seminar sa sljedećim temama Plan i program srednje glazbene škole Funkcionalne muzičke pedagogije i Solfeggio, Harmonija, Polifonija, Analiza glazbenih oblika i ostali teorijski glazbeni predmeti. Predavači su bili profesori Glazbenog učilišta Elly Bašić iz Zagreba Mirjana Futač Homen i Boris Klarić. Na kraju seminara upriličena je i promocija izdanja GU Elly Bašić i Društva za promicanje Funkcionalne muzičke pedagogije sa promotorima Mirjanom Futač Homen i Borisom Klarićem.

 

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu, kao suorganizator Sarajevo International Guitar Festivala 2017 i Centar za muzičku edukaciju Muzičke akademije organizovao je predavanje na temu Koji si tip gitarista? – Primjena psihološke tipologije u nastavi gitare, za sve nastavnike i profesore gitare Kantona Sarajevo. Predavanje je održao prof. Xhevdet Sahatxhija iz Zagreba dana 10.4.2017. godine. u prostorijama Muzičke akademije.

 

Galerija: kliknuti ovdje

 

 

*Predavanje (Novi Travnik, 24.3.2017.)

 

Odsjek za muzičku teoriju i pedagogiju u saradnji sa Centrom za muzičku edukaciju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu priredio je još jedno u nizu predavanja na temu Korelacija teorijskih muzičkih predmeta na primjeru Simfonije br. 40 u g molu W. A. Mozarta, koje je održano 24.3.2017. godine u Srednjoj glazbenoj školi Jakova Gotovca u Novom Travniku. Predavači su bili mr. Nerma Hodžić-Mulabegović (Solfeggio), mr. Naida Hukić (Harmonija) i dr. Amra Bosnić (Muzički oblici i stilovi). Učenici novotravničke Srednje glazbene škole su, zajedno sa svojim profesorima, imali priliku poslušati tri odvojena predavanja iz navedenih oblasti, kojima su u fokusu bile pojedinačne odnosno teorijske spoznaje, ali uvijek i u svakom trenutku sa snažnim uzročno-posljedičnim vezama spram drugih, dodatno koreliranih na jednom primjeru iz literature. Tako je cilj prvog predavanja, uz primjenu odabranih postupaka i oblika rada u solfeggiu, bio zapažanje i otkrivanje, te realiziranje znanja o specifičnostima odabranog djela (melodijskim, ritamskim, akordskim, izvođačkim), te također iniciranje daljnjeg interesovanja za odabrano muzičko djelo kroz druge oblasti muzičke edukacije, posebno harmonijskih i formalnih značajki. Drugo predavanje je ostvarilo pristup djelu kroz harmonijsku analizu, odnosno zapažanje i osvještavanje specifičnosti harmonijskog jezika klasike i romantizma i otkrivanje njihove povezanost u istim harmonijskim načelima klasične harmonije (npr. kvartno-kvintna progresija akorada). Konačno, u trećem predavanju pristupljeno je djelu kroz analizu oblika sifmonije, te sonatnog oblika, odnosno osvještavanje znanja o formalnom ustrojstvu pojedinačnog djela od globalnog oblika do mikrostrukturalnih jedinica, individualnog stila kompozitora, te stila epohe. Učenici su budno pratili i učestvovali u radionici potvrđujući tako da je ovakav način utvrđivanja stečenih i sticanja novih znanja veoma poželjan i plodonosan.

 

Galerija: kliknuti ovdje

 

*Muzička radionica - seminar (17.11.2016. i 18.11.2016.)

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu i Centar za muzičku edukaciju organizovali su seminar - radionicu 17.11.2016. i 18.11.2016. na Muzičkoj akademiji. Predavači na seminaru bili su van. prof. mr. Saša Pavlović i Tihomir Petrović, profesor muzike. Predavanju su prisustvovali studenti Odsjeka za muzičku teoriju i pedagogiju, Odsjeka za muzikologiju i etnomuzikologiju i Odsjeka za kompoziciju. Studenti su u sklopu seminara odslušali četiri teme Kadenca - od šablona do improvizacije i Uloga i značaj rada na dvoslojnim muzičkim primjerima u procesu muzičkog opismenjavanja koje je održao profesor Pavlović i teme Od pojma mnogostranosti do glazbenog djela i Od glazbene teorije do prakse i natrag, koje je održao profesor Petrović.

 

Galerija: kliknuti ovdje

 

*Predavanje 

Predavanje na temu Korelacija teorijskih muzičkih predmeta na primjeru Simfonije br. 40 u g-molu, I stav, W. A. Mozarta održale su mr. Naida Hukić, dr. Amra Bosnić i mr. Nerma Hodžić-Mulabegović.

Predavanje je održano u Srednjoj muzičkoj školi Zenica u martu 2016., zatim u Zagrebu na 12. danima teorije glazbe u oktobru 2016. i u Srednjoj umjetničkoj školi Bihać u novembru 2016.

Cilj predavanja je povezivanje znanja stečenih u različitim područjima muzičkog obrazovanja. Solfeggio, Harmonija i Analiza muzičkih oblika i stilova su nastavni predmeti koji vrlo uspješno mogu egzistirati u logičnoj, naučnoj i izvođačkoj uzročno-posljedičnoj vezi te pružaju dobru mogućnost za korisno koreliranje stečenih znanja u cjelovitom pristupu kompozicionom procesu.

Galerija: kliknuti ovdje

 

 

 

 

 

 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona