Pripremna nastava

Obavijest za pripremnu nastavu za prijemni ispit za akademsku 2020/2021. godinu

S obzirom na postojeću situaciju sa pandemijom COVID-19, neće se održavati pripremna nastava za prijemni ispit za studijsku 2020/2021. godinu. Kandidati zainteresirani za pripremu prijemnog ispita upućuju se da kontaktiraju nastavnike i/ili šefove odsjeka kako bi se dogovorili o terminima konsultacija. E-mail adrese nastavnika i šefova odsjeka nalaze se na linku: http://www.mas.unsa.ba/nastavnici-i-saradnici


Centar za muzičku edukaciju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu organizuje pripremnu nastavu za polaganje kvalifikacionih ispita za upis studenata u prvu godinu studija u akademskoj 2019./2020. godini.

Nastava će se odvijati indvidualno na glavnom predmetu (kompozicija, dirigovanje, solo pjevanje, instrument), te u grupama na glavnim predmetima (etnomuzikologija, muzikologija, solfeggio, harmonija, analiza muzičkih oblika i muzička teorija). Polaznici pripremne nastave mogu odabrati predmetnog nastavnika kod kojeg žele pohađati nastavu iz glavnog predmeta. Nastavu grupne nastave će izvoditi nastavnici i saradnici akademije za pojedini predmet.

Prijavni obrazac i uplatnica se dostavlja studentskoj službi akademije gdje kandidati mogu dobiti sve ostale informacije.

Krajnji rok za prijavu je ponedjeljak, 24 .6. 2019. do 15.00 sati!


PRILOZI:

PLAN ODRŽAVANJA PRIPREMNE NASTAVE

PRIJAVNI LIST

 

Galerija: 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona