Ispitni rokovi

Raspored ispitnih termina se utvrđuje i objavljuje najkasnije 10 dana do početka ispitnog roka. Svako pomjeranje ispitnog termina mora biti objavljeno do početka ispitnog roka u kojem je termin planiran.

Student podnosi ispitnu prijavu studentskoj službi najkasnije 7 dana do početka ispitnog roka.

Nastavnik odnosno ispitna komisija u prijavu i u index unose ocjenu i datum polaganja, te potpisane prijave dostavljaju studentskoj službi na ovjeru.

Ispiti se obavljaju pismeno, usmeno i praktično, a način polaganja ispita utvrđuje se Nastavnim programom i Pravilima. Ispiti se obavljaju u pet ispitnih rokova, s tim da svaki ispitni rok ima najmanje dva ispitna termina.


NAPOMENA STUDENTIMA: Pravo polaganja ispita u junsko-julskom i septembarskom ispitnom roku imaju svi studenti koji su program predmeta odslušali. Novembarski, januarsko-februarski i aprilski ispitni rok utvrđen je za studente koji nisu položili sve ispite iz prethodne godine, studente koji obnavljaju godinu studija, apsolvente i studente koji prijevremeno završavaju studij.

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo Interantional Guitar Festival te Sarajevo Chamber Music Festival. Majske Muzička Svečanosti Sarajevo Chamber Music Festival/Institute

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona