Premijera "Songs for a New World" mjuzikl

PREMIJERA ”SONGS FOR A NEW WORLD” MJUZIKL
MUZIČKA AKADEMIJA 7. 6. 2017. U 19.30

Songs For A New World 
by Jason Robert Brown (music and lyrics)

Program: 

1. The New World - Company
2. Just One Step - Ana-Marija Tomić
3. I'm Not Afraid Of Anything - Lamija Čeljo
4. The River Won't Flow - Narcis Zečić
5. Stars &The Moon, Emilija Jerković
6. I'd Give It All For You - Company
7. Steam Train, Tarik Mulaomerović
8. Christmas Lullaby - Amina Zaganjor
9. Surabaya - Santa - Amna Turković
10. Hear My Song - Company

Korepeticija: Aida Mušanović Arsić, klavir
Muzička režija: Alma Ferović Fazlić

Galerija: 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo Interantional Guitar Festival te Sarajevo Chamber Music Festival. Majske Muzička Svečanosti Sarajevo Chamber Music Festival/Institute

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona