Treci Ciklus

20.02.2023. Akademski kalendar za III CIKLUS STUDIJA 2022/2023
04.02.2023. Spisak kandidata koji su položili prijemni ispit i stekli uvjete za upis u prvu godinu III ciklusa studija u akademskoj 2022/2023. godini
20.12.2022. KONKURS za upis studenata na doktorski studij - III ciklus studija u akademskoj 2022/2023. godini
18.11.2022. Odbrana projekta doktorske disertacije kandidatkinje mr. Ane Perunović Ražnatović
11.11.2021. Odbrane projekta doktorske disertacije
27.10.2021. Izmjene i dopune Elaborata III ciklusa studija na MAS UNSA
02.07.2020. Obavijest o javnoj odbrani doktorske disertacije mr. sc. Gordane Grujić
29.11.2019. Obavijest o prezentaciji radne verzije projekta doktorske disertacije mr. Gordane Grujić
11.11.2019. Svečana podjela indexa studentima I godine Trećeg ciklusa studija i uvodno predavanje „Etički principi u naučnom/umjetničkom istraživanju“ red. prof. dr. Refika Hodžića
19.07.2019. Konačna rang-lista kandidata koji su položili prijemni ispit i ispunili uvjete za upis na III ciklus studija
05.07.2019. Preliminarna rang-lista kandidata koji su položili prijemni ispit i ispunili uvjete za upis na III ciklus studija
21.12.2017. Godišnji ispit Trećeg ciklusa studija - Dženana Šehanović Sarajlić, klavir
01.11.2017. Obavijest o konkursu za Treći ciklus studija
18.05.2017. Javna odbrana umjetničkog doktorata mr. Emine Smolović
11.05.2017. Uspješno odbranjena doktorska disertacija mr. Naide Hukić
04.05.2017. Odbrana doktorske disertacije mr. Naide Hukić
22.03.2017. Obavijest za radnu verziju doktorske disertacije Emine Smolović
22.03.2017. Obavijest za radnu verziju doktorske disertacije Naide Hukić
09.03.2017. Prezentacija radne verzije pisanog dijela doktorske disertacije mr. Emina Smolović
09.03.2017. Prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije mr. Naida Hukić

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona