Prijemni ispiti: Raspored grupa za usmeni ispit iz predmeta Solfeggio

Univerzitet u Sarajevu, Muzička akademija

PRIJEMNI ISPIT, JUNI/JULI 2020.

GRUPE ZA PREDMET SOLFEGGIO – USMENI

 

SRIJEDA, 01. 07. 2020.

soba

satnica

odsjek

2

9:00

Solo pjevanje

 

10:00

Muzikologija / Etnomuzikologija

 

10:40

Duvači

 

11:00

Gudači

 

11:20

Klavir

 

11:50

Dirigovanje

 

12:00

MTP

 

13:30

Harmonika

 

14:00

Gitara

 

MOLIMO DA SE KANDIDATI/KINJE PRIDRŽAVAJU UPUTA O EPIDEMIOLOŠKIM MJERAMA:

http://mas.unsa.ba/novosti/uputstvo-o-epidemiolo%C5%A1kim-mjerama-tokom-redovnog-popravnog-roka-i-dodatnog-termina-ispita

 

 

 

 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona