Uputstvo o epidemiološkim mjerama tokom redovnog, popravnog roka i dodatnog termina ispita koji će se održati u prostorijama Muzičke akademije

UPUTSTVO O EPIDEMIOLOŠKIM MJERAMA TOKOM REDOVNOG, POPRAVNOG ROKA I DODATNOG TERMINA ISPITA KOJI ĆE SE ODRŽATI U PROSTORIJAMA MUZIČKE AKADEMIJE

 

 1. Ulazak u zgradu Muzičke akademije
 • Studenti ulaze u zgradu Muzičke akademije deset minuta prije ispita.
 • Pri ulasku obavezni su preći preko dezobarijere za dezinfekciju obuće, javiti se na portirnicu gdje će ispuniti izjavu o zdravstvenom stanju a ovlaštena osoba izmjeriti temperaturu.
 • Prije ulaska u salu ili sobu za polaganje ispita potrebno je izvršiti dezinfekciju ruku.
 • Studenti odlaze direktno u salu ili sobu u kojoj će se održati ispit uz pridržavanje propisanog razmaka od 2 metra.
 • Svi studenti moraju imati zaštitne maske a poželjno je i rukavice.
 • Studenti koji nemaju zaštitnu masku ne mogu pristupiti ispitu.

 

 1. Održavanje ispita
 • Prostorije za ispit se čiste prije svake ispitne grupe.
 • Svi stolovi i stolice će prije svakog ispita biti dezinficirani dezinfekcionim sredstvom.
 • Ispitne materijale potrebno je rasporediti na stolove prije nego što studenti uđu u sobu ili salu za ispite.
 • Studenti u sobi ili sali za ispite se raspoređuju tako što popunjavaju najprije najudaljenija mjesta za sjedenje.
 • Student na stolu može imati samo pribor za pisanje i indeks.
 • Usmeni ispit obavlja se u grupama koje će odrediti predmetni nastavnik.
 • Tokom pismenog i usmenog ispita studenti i predmetni nastavnik moraju zadržati zaštitne maske.
 • Razdaljina između svih učesnika u ispitu mora biti minimalno 2 metra.
 • Tokom pismenog ili usmenog ispita potrebno je održavati kontinuirano provjetravanje prostorije.
 • Studenti odmah po završetku ispita predaju rad i napuštaju prostoriju.
 • Studenti nakon izlaska iz sobe ili sale za ispite napuštaju prostorije Muzičke akademije, te na izlazu dezinficiraju ruke.
 • Pauza nakon svake ispitne grupe traje 15 minuta. Tokom pauze higijeničarke čiste prostoriju na poziv predmetnog nastavnika.

 

 1. Objavljivanje rezultata ispita i uvid u radove
 • Uvid u radove, kao i upis ocjene u index je moguć isključivo pojedinačno, uz prethodni dogovor sa predmetnim nastavnikom (putem e-maila).
 • Nije dozvoljeno zakazivanje uvida u radove za više od jednog studenta istovremeno.
 • Nastavnik je obavezan u zakonski predviđenom roku unijeti ocjene u Informacioni sistem studentske službe (ISSS).

 

 1. Konsultacije sa akademskim osobljem
 • Konsultacije akademskog osoblja sa studentima u kabinetu su moguće isključivo uz  prethodni dogovor sa predmetnim nastavnikom (putem e-maila).
 • Tokom konsultacija u kabinetu može boraviti samo jedan student.
 • Tokom konsultacija nastavnik i student su obavezni da nose zaštitnu masku uz pridržavanje propisanog razmaka od 2 m.

 

Upute su sačinjene na temelju smjernica J.U. Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo za prevenciju i kontrolu infekcije SARS-COV-2 virusom tokom održavanja praktične nastave i ispita.

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona