Poziv za studij u Trstu (Konzervatorij Tartin)

POZIV ZA STUDIJ U TRSTU!

Izvrsna prilika da akademsku 2018./2019. godinu provedete u Trstu studirajući na Konzervatoriju Tartin (https://conts.it/), a sve u okviru ERASMUS+ programa.

Za sve informacije kontaktirajte prodekanesu za međunarodnu saradnju, prof. Maju Ačkar na e-mail maja.ackar-zlatarevic@mas.unsa.ba

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona