Odluka o kandidatima koji su stekli uslov za prijemni ispit na III ciklusu studija

Utvrđuje se lista kandidata koji su stekli uvjete za pristupanje prijemnom ispitu na upis u I godinu III ciklusa studija.

O terminima polaganja prijemnog ispita kandidati će biti naknadno obavješteni putem web stranice Muzičke akademije.

 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona