Konkurs za upis studenata u prvu godinu I i II ciklusa studija u akademskoj 2024/2025. godini

Na osnovu člana 106. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 36/22), člana 173. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-8-10/24 od 24. 04 .2024. godine, prethodne saglasnosti Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo za raspisivanje Konkursa broj: 27/03-34-26683-1/24 od 04. 06. 2024. godine i Odluke Vlade Kantona Sarajevo o broju i strukturi studenata koji se mogu upisati u prvu godinu prvog ciklusa studija i integriranog studija i drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2024/2025. godini, broj: 02-04-29617-13/24 od 23. 05. 2024. godine, Univerzitet u Sarajevu   o  b j a v l j u j e

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU

U AKADEMSKOJ 2024/2025. GODINI

 

Sve informacije o Konkursu su objavljene na web stranicama Muzičke akademije i Univerziteta u Sarajevu, a kandidati i kandidatkinje im mogu pristupiti klikom na LINK. Navedena objava će redovno biti ažurirana novim informacijama o procesu realizacije prijemnog ispita i upisa na Muzičku akademiju.

 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona