Otkazuju se konkursi za mobilnost u zimskom semestru 2020./2021. godine

Otkazuju se konkursi za mobilnost u zimskom semestru 2020./2021. godine

Zbog pandemije koronavirusa (COVID-19) u Bosni i Hercegovini, ali i širom svijeta, Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu uz jednoglasnu podršku prodekana i koordinatora za međunarodnu saradnju (pod)organizacijskih jedinica Univerziteta u Sarajevu je donijelo odluku da obustavi i suspendira sve otvorene konkurse i nominacije odlaznih i dolaznih mobilnosti koje bi se implementirale u zimskom semestru akademske 2020./2021. godine.

OBJAŠNJENJE
Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu u saradnji sa prodekanima i koordinatorima članica Univerziteta u Sarajevu aktivno radi na promotivnim aktivnostima za konkurse koji su namijenjeni studentima, nastavnom i nenastavnom osoblju za mobilnost na raznim partnerskim univerzitetima širom Evrope ali i svijeta. Riječ je o programima kao što su Erasmus+, CEEPUS, Mevlana, Internacionalni Fond Visegrad, Best of SouthEast, DAAD, Fulbright te ostali domaći ili inostrani programi mobilnosti finansirani iz domaćih i inostranih vladinih institucija.

Standarne aktivnosti službe podrazumijeva organizovanje informativnih dana, radionica i sesija, online promocija preko web stranica i društvenih stranica, posjete potencijalnih kandidata uredima i organizovanje sastanaka i dr. Također, nakon promocije podrazumijeva se i aktivno učešće potencijalnih kandidata u pripremanju i skupljanju dokumenata, te obezbjeđivanju potrebnih potpisa od strane odgovornih ljudi (dekana i prodekana).

Zbog prisustva pandemije koronavirusa, nametnutih opravdanih ograničenja kretanja u gradu i zemlji, te suspendovanja normalnog odvijanja nastave i aktivnosti na Univerzitetu u Sarajevu, i na kraju zbog očuvanja zdravlja studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Sarajevu smatramo da nije moguće implementirati navedene aktivnosti i obezbijediti kompletiranje dokumentacije potrebne za prijavu na konkurse (a koje bi se dešavale u normalnim uslovima) bez izlazaka i kršenja niza pravila kriznih štabova. S tim u vezi, Univerzitet u Sarajevu smatra da je potrebno poštovati sva pravila koja doprinose očuvanju zdravlja i suspendovati trenutno otvorene i buduće konkursne procedure za mobilnosti u zimskom semestru akademske 2020./2021. godine. U ovom trenutku nije mudro promovisati programe mobilnosti koji podrazumijevaju boravak izvan Bosne i Hercegovine bez potpunog poznavanja da li postoje uslovi za održavanje nesmetane mobilnosti na partnerskim univerzitetima širom Evrope, a koje nam u ovom trenutku ni kolege sa partnerskih univerziteta ne mogu garantovati.

Ukoliko se uslovi života i samim time uslovi za nesmetanu mobilnost obezbijede do kraja akademske 2019./2020. godine (dakle do 30. septembra 2020. godine) Služba za međunarodnu saradnju će u dogovoru sa odgovornim prodekanima i koordinatorima razmotriti situaciju i prilike za organizovanje konkursa za ljetni semestar akademske 2020./2021. godine.

Napomena za otpočete i planirane mobilnosti u ljetnom semestru akademske 2019./2020. godine:

Zbog globane pandemije koronavirusa, Univerzitet u Sarajevu preporučuje svim studentima koji su se zatekli u zemljama domaćinima da poštuju pravila i ne izlažu se virusu. Svakodnevno smo u kontaktu sa vama putem e-maila i društvenih mreža, a vaši podaci su poslani i ambasadama BiH u toj zemlji za više informacija. Trenutno nije mudro putovati, jer je kretanje ka zemlji, kao i unutar zemlje sve više ograničeno. Budite i u kontaktu sa univerzitetom domaćinom za više informacija. U ovom trenutku, obezbijedite se sa dovoljno hrane i potrepština za nesmetan život tokom izolacije i POŠTUJTE PRAVILA O OGRANIČENOM KRETANJU!
Studenti koji su trebali započeti svoju mobilnost u martu/aprilu 2020. godine, a nisu otišli preporučujemo da otkažu svoju mobilnost s obzirom da ista neće moći biti implementirana pod normalnim uslovima. Ukoliko ste imali prethodnih troškova (dakle troškova prije odlaska) kontaktirajte univerzitet “domaćina” za više informacija i mogućnost refundiranja. Imajte strpljena ukoliko komunikacija kao i sama procedura potraje zbog situacije u svijetu.
Osoblje koje je imalo dogovorene mobilnosti preporučuju se da iste otkažu ili pomjere za period od ljetnog semestra 2020./2021. godine (od februara 2021. godine).


Hvala na razumijevanju!

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona