Koncerti doktorandica Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu jedina je bosanskohercegovačka visokoškolska institucija koja nudi doktorske studije u oblasti umjetnosti, koncipirane kao internacionalni obrazovni program za istaknute mlade umjetnike.

U petak, 19. novembra i u ponedjeljak, 22. novembra 2021. godine, u Koncertnoj sali Muzičke akademije bit će priređeno javno predstavljanje umjetničkoistraživačkog rada doktorandica iz oblasti violine, violinistica i asistentica na Odsjeku za gudačke instrumente i gitaru Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu - Lorene Miline, Tamare Arsovski i Alme Dizdar.

Lorena Milina će nastupiti 19. novembra 2021. godine, u 19 sati uz klavirsku pratnju umj. sar. mr. Dženane Hadžić. Izvedbeni repertoar obuhvata Aphorisms I, pet komada za violinu solo Ursule Mamlok, Meditaciju za violinu i klavir Borisa Papandopula, Sonatu za violinu i klavir, L 140 u g molu Claudea Debussya i pripada oblasti njenog doktorskog istraživanja, utemljenog na zvučnoj estetici francusko-belgijske violinske glazbe na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće, koje realizuje pod mentorstvom red. prof. Violete Smailović-Huart.

U ponedjeljak, 22. novembra, u 19 sati, predstavit će se Tamara Arsovski i Alma Dizdar koje svoj umjetničkoistraživački rad na III ciklusu studija realizuju pod mentorstvom prof. emer. Ernsta Kovacica. Fokus doktorskog istraživanja Tamare Arsovski, usmjeren je na kontinuitet kompozitorskog identiteta i diskontinuiteta stila u violinskom opusu Sergeja Prokofjeva, pa će s pijanisticom Zerinom Šabotić interpretirati Pet melodija za violinu i klavir, op. 35a, Sonatu za solo violinu op. 115 u D duru, Sonatu za violinu i klavir op.94a, br. 2 u D duru, te Adagio za violončelo i klavir iz baleta Pepeljuga, op. 97, bis, transkribovan za violinu i klavir.

Repertoar Alme Dizdar, koja će nastupiti s pijanistom Nadirom Hošićem, uključit će Sonatu za violinu i klavir op. 12, br. 2 u A duru Ludwiga van Beethovena, Sonatu za violinu i klavir op. 45, br. 3 u c molu Edvarda Griega i Fantaziju za solo violinu u a molu Nicola Matteisa. U svom istraživanju, Dizdar propituje elemente improvizacije u odabranim sonatama za violinu i kontinuo u 17. i ranom 18. stoljeću.

Koncerti su otvoreni za posjetioce uz poštivanje epidemioloških mjera.

Galerija: 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona