Uspješno odbranjena doktorska disertacija mr. Naide Hukić

U utorak, 9. maja 2017. godine u 12.00 sati, u Maloj sali Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, uspješno je odbranjen prvi doktorat Trećeg ciklusa studija na Odsjeku za muzičku teoriju i pedagogiju. Naučni doktorat „Harmonijski jezik u koncertima bosanskohercegovačkih kompozitora“ odbranila je Naida Hukić, viša asistentica na predmetu Harmonija, te time stekla naučno zvanje doktora muzičkih nauka/znanosti iz oblasti muzičke teorije i pedagogije. Komisiju su sačinjavali dr. Ivan Čavlović, profesor emeritus, u svojstvu predsjednika, van. prof. dr. Refik Hodžić u svojstvu mentora, te van. prof. dr. Sanda Dodik, član.

 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo Interantional Guitar Festival te Sarajevo Chamber Music Festival. Majske Muzička Svečanosti Sarajevo Chamber Music Festival/Institute

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona