Uspješno odbranjena doktorska disertacija mr. Naide Hukić

U utorak, 9. maja 2017. godine u 12.00 sati, u Maloj sali Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, uspješno je odbranjen prvi doktorat Trećeg ciklusa studija na Odsjeku za muzičku teoriju i pedagogiju. Naučni doktorat „Harmonijski jezik u koncertima bosanskohercegovačkih kompozitora“ odbranila je Naida Hukić, viša asistentica na predmetu Harmonija, te time stekla naučno zvanje doktora muzičkih nauka/znanosti iz oblasti muzičke teorije i pedagogije. Komisiju su sačinjavali dr. Ivan Čavlović, profesor emeritus, u svojstvu predsjednika, van. prof. dr. Refik Hodžić u svojstvu mentora, te van. prof. dr. Sanda Dodik, član.

 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona