Pripremna nastava - obavijest

Centar za muzičku edukaciju Muzičke akademije organizuje pripremnu nastavu za polaganje kvalifikacionih ispita za upis studenatana u I (prvi) ciklus studija u školskoj 2017/18. godini.
Kandidati su dužni da se prijave za pohađanje nastave studentskoj službi akademije putem stranice akademije: http://mas.unsa.ba/prijavni-obrazac najkasnije do 18. aprila 2017. godine.

Raspored održavanja pripremne nastave bit će dostupan na stranici akademije od 12. aprila 2017. godine. (http://mas.unsa.ba/sites/default/files/pripremna%20nastava%20raspored_0.pdf

Obavijest o načinu uplate pogledajte na stranici akademije

http://mas.unsa.ba/sites/default/files/Pripremna%20nastava%202017.%20obavijest.pdf.

Žiro račun Muzičke akademije:

Muzička akademija u Sarajevu

svrha: pripremna nastava

žiro račun: 1610000006160093

(Raiffeisen bank dd Sarajevo)

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo Interantional Guitar Festival te Sarajevo Chamber Music Festival. Majske Muzička Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona