Pripremna nastava - obavijest

Centar za muzičku edukaciju Muzičke akademije organizuje pripremnu nastavu za polaganje kvalifikacionih ispita za upis studenatana u I (prvi) ciklus studija u školskoj 2017/18. godini.
Kandidati su dužni da se prijave za pohađanje nastave studentskoj službi akademije putem stranice akademije: http://mas.unsa.ba/prijavni-obrazac najkasnije do 18. aprila 2017. godine.

Raspored održavanja pripremne nastave bit će dostupan na stranici akademije od 12. aprila 2017. godine. (http://mas.unsa.ba/sites/default/files/pripremna%20nastava%20raspored_0.pdf

Obavijest o načinu uplate pogledajte na stranici akademije

http://mas.unsa.ba/sites/default/files/Pripremna%20nastava%202017.%20obavijest.pdf.

Žiro račun Muzičke akademije:

Muzička akademija u Sarajevu

svrha: pripremna nastava

žiro račun: 1610000006160093

(Raiffeisen bank dd Sarajevo)

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo Interantional Guitar Festival te Sarajevo Chamber Music Festival. Majske Muzička Svečanosti Sarajevo Chamber Music Festival/Institute

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona