Prijava završnog ispita - I ciklus studija

Studenti I ciklusa studija koji su prvi put upisani u 2016/2017 godinu moraju do 24.03.2017. godine predate Prijavu završnog rada.

Prijava završnog rada može se preuzeti na pultu kod Biblioteke ili na web stranici Muzičke akademije.

Također, molimo student da teme i program Završnog rada/ispit pošalju na mail studentske službe (studentska@mas.unsa.ba)

Studenti koji ne predaju prijavu neće moći polagati završni ispit.  


Sarajevo, 15.03.2017
 

Dokumenti: 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo Interantional Guitar Festival te Sarajevo Chamber Music Festival. Majske Muzička Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona