Prijava izbornog predmeta

Molimo studente I i II ciklusa studija koji nisu prijavili izborne predmete da to učine najkasnije do srijede 25.10.2017. godine do 10:00 sati u biblioteci Muzičke akademije. Studenti koji se ne prijave do navedenog termina biće raspoređeni odlukom Dekanata. 

 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo Interantional Guitar Festival te Sarajevo Chamber Music Festival. Majske Muzička Svečanosti Sarajevo Chamber Music Festival/Institute

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona