Prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije mr. Naida Hukić

Univerzitet u Sarajevu
Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu
Odsjek za muzičku teoriju i pedagogiju


Obavještava 


U četvrtak, 09.03.2017. godine u 12.00 sati u Maloj Sali 
Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu
 

mr. Naida Hukić 

viša asistentica na predmetu Harmonija na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu i studentica III ciklusa studija na Odsjeku za muzičku teoriju i pedagogiju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, prezentirat će radnu verziju projekta doktorske disertacije pod naslovom:

„Harmonijski jezik u koncertima bosanskohercegovačkih kompozitora“

Komisiju sačinjavaju: 
1. Dr. Ivan Čavlović, profesor emeritus – predsjednik, Muzički oblici i stilovi,  Analiza muzičkog djela, Aspekti muzike 20. stoljeća,  Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu;
2. Van. prof. dr. Refik Hodžić – član (mentor), Harmonija, Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu;
3. Van. prof. dr. Sanda Dodik – član, Umjetničko-teorijske discipline: Harmonija s harmonijskom analizom i Analiza muzičkog djela, Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci.

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona