Prezentacija radne verzije pisanog dijela doktorske disertacije mr. Emina Smolović

Univerzitet u Sarajevu
Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu
Odsjek za muzičku teoriju i pedagogiju


Obavještava


U petak, 10.03.2017. godine u 15.30 sati u Kabinetu br. 15

Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu 

mr. Emina Smolović

docentica na Odsjeku za gudačke instrumente i gitaru na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu i studentica III ciklusa studija na Odsjeku za gudačke instrumente i gitaru Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, prezentirat će radnu verziju pisanog dijela doktorske disertacije pod naslovom: 

„Specifičnosti izvođačke interpretacije sonata za violinu i klavir 
Wolfganga Amadeusa Mozarta“

Komisiju sačinjavaju:

1.    Van. prof. dr. Refik Hodžić – predsjednik, Harmonija, Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu;
2.    Van. prof. dr. Senad Kazić – član (mentor za pisani rad), Oblast solfeggio, Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu;
3.    Red. prof. mr. Angel Stankov– član (mentor za umjetnički projekat), Oblast violina, Nacionalna muzička akademija „Pančo Vladigerov“, Sofija, Bugarska;
4.    Red. prof. mr. Violeta Smailović Huart – Oblast violina, Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu;
5.    Red. prof. mr. Anđelko Krpan – član, Oblast violina, Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu.

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona