Okvirni raspored održavanja prijemnih ispita

OKVIRNI RASPORED ODRŽAVANJA PRIJEMNIH ISPITA*

za upis studenata u prvu godinu studija u školskoj 2017/18. godini

 

utorak,

11. 07. 2017.

od 10,00 sati         KOMPOZICIJA (klauzurni rad i usmeni) – soba 4

Kandidati klauzurni rad pisu odvojeno, raspoređeni po manjim prostorijama. Usmeni ispit ce se obaviti u sobi 4 u 12. 00 sati.

od 10,00 sati         DIRIGOVANJE – soba 4

od 10,00 sati         GUDAČI – soba 5

od 10,00 sati         KLAVIR – (mala) sala 10

od 10,30 sati         DUVAČI (svi) – soba br.2

od 10,00 sati         UDARALJKE – soba za udaraljke (sprat SMŠ)

od 09,00 sati         HARMONIKA – soba 2

Napomena: Imena kandidata koji su položili glavni predmet (osim solo pjevanja) bit će objavljena istog dana u 16.00 sati na oglasnoj tabli Muzičke akademije.

Kandidati koji nisu zadovoljili na glavnom predmetu ne pristupaju daljem polaganju prijemnog ispita!

10,00 - 12,00 sati  ETNO/  MUZIKOLOGIJA (test i klauzurni rad) – soba 6

od 12,00 sati         ENGLESKI JEZIK - etno/muzikolozi – soba 6

od 12.30 sati         Razgovor sa kandidatima – soba 6

10,00 - 11,30 sati  HARMONIJA - MTP (pismeni) – soba 9

od 12,00 sati         HARMONIJA - MTP (sviranje kadenci) – soba 9

13,30 – 15,00 sati KONTRAPUNKT – MTP i KOMPOZICIJA (pismeni) – soba 9

srijeda,

12. 07. 2017.

TEORIJA MUZIKE - PISMENI   (svi kandidati u grupama):              (sobe 2 i 9)

11,00 - 12,00; 12,00 - 13,00 sati

SOLFEGGIO - PISMENI   (svi kandidati u grupama):                       (sobe 2 i 9)

13,00 - 14,00; 14,00 - 15,00 sati

HARMONIJA  / za kompozitore (pismeni i sviranje kadenci): 10,00 - 12,00soba 4

četvrtak,

13. 07. 2017.

od 11,00 sati         SOLO PJEVANJEsoba 1

10,00 - 11,30 sati  ANALIZA MUZ. OBLIKA - kompozitori i MTP (pismeni) – soba 9

od 11,00 sati         KLAVIR - komp, dirig, solo pj, etno/muzolozi, MTP – soba 8

od 10,00 sati         SOLFEGGIO - USMENI (svi kandidati po odsjecima)  –  soba 2

RANG LISTA KANDIDATA KOJI SU POLOŽILI PRIJEMNI ISPIT BIĆE OBJAVLJENA

NA OGLASNOJ PLOČI I  www.mas.unsa.ba  U PETAK, 14.07.2017.  U 14,00 SATI

 

* Napomena: U ponedjeljak 10.07.2017. godine bit će objavljen konačan raspored u kojem su moguća odstupanja u satnici održavanja ispita

 

 

Sarajevo, 04.07.2017.

 

 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo Interantional Guitar Festival te Sarajevo Chamber Music Festival. Majske Muzička Svečanosti Sarajevo Chamber Music Festival/Institute

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona