Okvirni raspored održavanja prijemnih ispita

OKVIRNI RASPORED ODRŽAVANJA PRIJEMNIH ISPITA*

za upis studenata u prvu godinu studija u školskoj 2017/18. godini

 

utorak,

11. 07. 2017.

od 10,00 sati         KOMPOZICIJA (klauzurni rad i usmeni) – soba 4

Kandidati klauzurni rad pisu odvojeno, raspoređeni po manjim prostorijama. Usmeni ispit ce se obaviti u sobi 4 u 12. 00 sati.

od 10,00 sati         DIRIGOVANJE – soba 4

od 10,00 sati         GUDAČI – soba 5

od 10,00 sati         KLAVIR – (mala) sala 10

od 10,30 sati         DUVAČI (svi) – soba br.2

od 10,00 sati         UDARALJKE – soba za udaraljke (sprat SMŠ)

od 09,00 sati         HARMONIKA – soba 2

Napomena: Imena kandidata koji su položili glavni predmet (osim solo pjevanja) bit će objavljena istog dana u 16.00 sati na oglasnoj tabli Muzičke akademije.

Kandidati koji nisu zadovoljili na glavnom predmetu ne pristupaju daljem polaganju prijemnog ispita!

10,00 - 12,00 sati  ETNO/  MUZIKOLOGIJA (test i klauzurni rad) – soba 6

od 12,00 sati         ENGLESKI JEZIK - etno/muzikolozi – soba 6

od 12.30 sati         Razgovor sa kandidatima – soba 6

10,00 - 11,30 sati  HARMONIJA - MTP (pismeni) – soba 9

od 12,00 sati         HARMONIJA - MTP (sviranje kadenci) – soba 9

13,30 – 15,00 sati KONTRAPUNKT – MTP i KOMPOZICIJA (pismeni) – soba 9

srijeda,

12. 07. 2017.

TEORIJA MUZIKE - PISMENI   (svi kandidati u grupama):              (sobe 2 i 9)

11,00 - 12,00; 12,00 - 13,00 sati

SOLFEGGIO - PISMENI   (svi kandidati u grupama):                       (sobe 2 i 9)

13,00 - 14,00; 14,00 - 15,00 sati

HARMONIJA  / za kompozitore (pismeni i sviranje kadenci): 10,00 - 12,00soba 4

četvrtak,

13. 07. 2017.

od 11,00 sati         SOLO PJEVANJEsoba 1

10,00 - 11,30 sati  ANALIZA MUZ. OBLIKA - kompozitori i MTP (pismeni) – soba 9

od 11,00 sati         KLAVIR - komp, dirig, solo pj, etno/muzolozi, MTP – soba 8

od 10,00 sati         SOLFEGGIO - USMENI (svi kandidati po odsjecima)  –  soba 2

RANG LISTA KANDIDATA KOJI SU POLOŽILI PRIJEMNI ISPIT BIĆE OBJAVLJENA

NA OGLASNOJ PLOČI I  www.mas.unsa.ba  U PETAK, 14.07.2017.  U 14,00 SATI

 

* Napomena: U ponedjeljak 10.07.2017. godine bit će objavljen konačan raspored u kojem su moguća odstupanja u satnici održavanja ispita

 

 

Sarajevo, 04.07.2017.

 

 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo Interantional Guitar Festival. Majske Muzička Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona