Odbrana doktorske disertacije mr. Naide Hukić

Odsjek za muzičku teoriju i pedagogiju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu obavještava da će u utorak, 9. maja 2017. godine u 12.00 sati, u Maloj sali (soba br. 10) Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu mr. Naida Hukić braniti naučni doktorat iz oblasti Harmonija „Harmonijski jezik u koncertima bosanskohercegovačkih kompozitora“. Mr. Naida Hukić ujedno je prvi doktorant koji pri Odsjeku za muzičku teoriju i pedagogiju Muzičke akademije u Sarajevu dovršava Treći ciklus studija, utemeljen na ovoj instituciji 2010. godine. Komisiju sačinjavaju dr. Ivan Čavlović, profesor emeritus, u svojstvu predsjednika, van. prof. dr. Refik Hodžić u svojstvu mentora, te van. prof. dr. Sanda Dodik, član.

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo Interantional Guitar Festival te Sarajevo Chamber Music Festival. Majske Muzička Svečanosti Sarajevo Chamber Music Festival/Institute

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona