Odbrana doktorske disertacije mr. Naide Hukić

Odsjek za muzičku teoriju i pedagogiju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu obavještava da će u utorak, 9. maja 2017. godine u 12.00 sati, u Maloj sali (soba br. 10) Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu mr. Naida Hukić braniti naučni doktorat iz oblasti Harmonija „Harmonijski jezik u koncertima bosanskohercegovačkih kompozitora“. Mr. Naida Hukić ujedno je prvi doktorant koji pri Odsjeku za muzičku teoriju i pedagogiju Muzičke akademije u Sarajevu dovršava Treći ciklus studija, utemeljen na ovoj instituciji 2010. godine. Komisiju sačinjavaju dr. Ivan Čavlović, profesor emeritus, u svojstvu predsjednika, van. prof. dr. Refik Hodžić u svojstvu mentora, te van. prof. dr. Sanda Dodik, član.

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona