OBAVIJEST ZA UPIS U DRUGI CIKLUS STUDIJA

UPIS U I GODINU II CIKLUSA STUDIJA 
OBAVIT ĆE SE
11.10  i 12.10. 2018.god. od 11:00 do 13:00h.

POTREBNO:


1. Upisni materijal /preuzima se na Univerzitetu u Sarajevu/ nakon uplate od 30,00 KM na 
žiro-račun Univerziteta: 3383202250621169
Svrha uplate: Upisni materijal za Muzičku akademiju


PREDATI:
1. Čitko popunjen indeks, upisni materijal i 2 fotografije (jednu nalijepiti u indeks, drugu na upisni list)
2. REDOVNI-SAMOFINANSIRAJUĆI: Uplata od 735 KM /I rata/ na žiro-račun Muzičke akademije: 1610000006160093
Svrha uplate: školarina (I rata), biblioteka, osiguranje i ISSS
3. REDOVNI-SAMOFINANSIRAJUĆI: uplata od 10,00 KM na žiro-račun Univerziteta u Sarajevu: 3383202250621169
Svrha uplate: Korištenje Informacionog sistema Studentske službe

4. Ljekarsko uvjerenje isključivo iz Studentske poliklinike Sarajevo (Ul. Patriotske lige 36, od 7:30h – 15:30h)


STUDENTI KOJI NISU DRŽAVLJANI BIH OBAVEZNO TREBAJU DONIJETI:
1.    Prijavu ili Rješenje o mjestu boravka u BiH
2.    Nostrificirane dokumente o završenom dodiplomskom studiju

Sarajevo, 09. 10. 2018. godine                                STUDENTSKA SLUŽBA

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona