Obavijest za upis studenata u šk.2017/18

UPIS U ŠKOLSKU 2017/18. godinu

 

OVJERA LJETNOG I UPIS U ZIMSKI SEMESTAR

OBAVIT ĆE SE PREMA SLJEDEĆEM RASPOREDU:

I GODINA (OBNOVA) – od 18. do 22.09.2017. god.,

II GODINA – 25. i 26.09.2017. god.,

III GODINA – 27. i 28.09.2017. god.,

IV GODINA – 29.09.2017. god.,

NAPOMENA: Za ovjeru ljetnog i upis u zimski semestar potrebni su potpisi svih profesora, upisane ocjene iz svih položenih predmeta, kao i pečat iz biblioteke da student ne duguje knjige ili note te uplatnice kako slijedi:

PREDATI:

1. Čitko popunjen upisni materijal-ŠV obrazac x2 i semestralni list x2 (kupuje se na Univerzitetu)

Jedan list popuniti samo sa stražnje strane (podaci o prethodno odslušanom semestru), a drugi semestralni list popuniti samo s prednje strane (podaci o zimskom semestru kojeg upisujete).

 

2. REDOVNI STUDENTI: Uplata od 135 KM na žiro-račun Muzičke akademije: 1610000006160093

Svrha uplate: školarina I CIKLUS, biblioteka, osiguranje i ISSS

 

3. REDOVNI-SAMOFINANSIRAJUĆI: Uplata od 635 KM /I rata/ na žiro-račun Muzičke akademije: 1610000006160093

Svrha uplate: školarina I CIKLUS (I rata), biblioteka, osiguranje i ISSS

                  4. STUDENTI KOJI OBNAVLJAJU GODINU: Uplata od 235 KM na žiro-račun Muzičke akademije: 1610000006160093 te uplata 100,00 KM po ispitu koje će student pohađati u šk. 2017/2018. god. (NAPOMENA: Studenti su u obavezi platiti sve ispite koji su ostali nepoloženi do iznosa od 1000 KM)

Svrha uplate: školarina I CIKLUS, biblioteka, osiguranje i ISSS

5. SVI STUDENTI (Redovni i redovno-samofinansirajući) uplata od 10,00 KM na žiro-račun Univerziteta u Sarajevu: 3383202250621169

Svrha uplate: Korištenje Informacionog sistema Studentske službe

6. Studenti umjetničkih odsjeka koji zadužuju instrument od Akademije, dužni su produžiti svoje ugovore o posudbi instrumenta u novoj akademskoj 2017/2018. godini.

 

Napomena:

  • Prema članu 66. novog Zakona o visokom obrazovanju student ima pravo prenijeti u narednu godinu studija unutar jednog ciklusa studija najviše 12 ECTS studijskih bodova ili najviše dva nepoložena predmeta, bez obzira na vrednovanje pod uslovom da nepoloženi predmet, koji se prenosi u narednu studijsku godinu, nije preduslov za slušanje predmeta u toj studijskoj godini.
  • Prema članu 78., stav 8., novog Zakona o visokom obrazovanju student visokoškolske ustanove koji je u posljednjoj studijskoj godini odslušao sve predmete, zadržava status studenta naredenu studijsku godinu (APSOLVENTSKI STAŽ) i ima pravo polagati nepoložene ispite u svim ispitnim rokovima u toku studijske godine.

 

Sarajevo, 07. 09. 2017. godine                     STUDENTSKA SLUŽBA

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo Interantional Guitar Festival te Sarajevo Chamber Music Festival. Majske Muzička Svečanosti Sarajevo Chamber Music Festival/Institute

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona