Obavijest za upis studenata II ciklusa studija u šk.2017/18

OBAVIJEST ZA UPIS U DRUGI CIKLUS STUDIJA

UPIS U I GODINU II CIKLUSA STUDIJA 
OBAVIT ĆE SE
13.10  i 16.10. 2017.god. od 11:00 do 13:00h.

POTREBNO:


1. Upisni materijal /preuzima se na Univerzitetu u Sarajevu/ nakon uplate od 30,00 KM na 
žiro-račun Univerziteta: 3383202250621169
Svrha uplate: Upisni materijal za Muzičku akademiju


PREDATI:
1. Čitko popunjen indeks, upisni materijal i 2 fotografije (jednu nalijepiti u indeks, drugu na upisni list)
2. REDOVNI-SAMOFINANSIRAJUĆI: Uplata od 735 KM /I rata/ na žiro-račun Muzičke akademije: 1610000006160093
Svrha uplate: školarina (I rata), biblioteka, osiguranje i ISSS
3. REDOVNI-SAMOFINANSIRAJUĆI: uplata od 10,00 KM na žiro-račun Univerziteta u Sarajevu: 3383202250621169
Svrha uplate: Korištenje Informacionog sistema Studentske službe

4. Ljekarsko uvjerenje isključivo iz Studentske poliklinike Sarajevo (Ul. Patriotske lige 36, od 7:30h – 15:30h)


STUDENTI KOJI NISU DRŽAVLJANI BIH OBAVEZNO TREBAJU DONIJETI:
1.    Prijavu ili Rješenje o mjestu boravka u BiH
2.    Nostrificirane dokumente o završenom dodiplomskom studiju

Sarajevo, 11. 10. 2017. godine                                STUDENTSKA SLUŽBA
 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo Interantional Guitar Festival te Sarajevo Chamber Music Festival. Majske Muzička Svečanosti Sarajevo Chamber Music Festival/Institute

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona