Obavijest za radnu verziju doktorske disertacije Emine Smolović

                                                                            OBAVJEŠTENJE

 

Na osnovu člana 47. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu,

Muzička akademija u Sarajevu stavlja na uvid javnosti Izvještaj komisije i Radnu verziju doktorske disertacije kandidata:

 

mr. Emina Smolović, docent na Odsjeku za gudačke instrumente i gitaru - violina Muzičke akademije u Sarajevu

 

NASLOV RADNE VERZIJE: Specifičnosti izvođačke interpretacije sonata za violinu i klavir Wolfganga Amadeusa Mozarta

 

MENTOR NA UMJETNIČKOM PROJEKTU: red. prof. mr. Angel Stankov

 

MENTOR ZA PISANI RAD: van. prof. dr. Senad Kazić

 

Komisija u sastavu:

 

Predsjednik: dr. Refik Hodžić, vanredni profesor

Članovi: dr. Senad Kazić, vanredni profesor

               mr. Angel Stankov, redovni profesor

               mr. Violeta Smailović Huart, redovni profesor

               mr. Anđelko Krpan, redovni profesor

 

 

MJESTO I PREGLED RADNE VERZIJE (PISANOG DIJELA) DOKTORSKE DISERTACIJE: Muzička akademija u Sarajevu do 8.4.2017. godine (BIBLIOTEKA)

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona