Obavijest o konkursu za Treći ciklus studija

                                                                                    OBAVJEŠTENJE

Usljed stupanja na snagu novog Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo te procedure donošenja novih internih akata na Univerzitetu u Sarajevu, konkurs za upis studenata na Treći ciklus studija na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu prolongira se za ak. 2018/2019. godinu.

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo Interantional Guitar Festival te Sarajevo Chamber Music Festival. Majske Muzička Svečanosti Sarajevo Chamber Music Festival/Institute

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona