ISPITNI ROKOVI PRIJAVA ISPITA PREKO ISSS-a (Januarsko-februarski rok)

ISPITNI   ROKOVI
PRIJAVA ISPITA PREKO ISSS-a
(Januarsko-februarski rok)

Studenti će moći prijaviti ispite preko ISSS-a 
od 16.03.2018. do 28.03.2018. god.

NAPOMENA: 
Nakon navedenog roka, studenti neće moći prijaviti.
Molimo studente da prijavljuju ISKLJUČIVO ispite koje su položili u jednom od navedenih rokova (ili januarski ili februarski termin).


Sarajevo, 15.03.2018. godine                                     STUDENTSKA SLUŽBA                      
 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona