Novosti

21.09.2018. Ispit iz predmeta Estetika muzike
19.09.2018. Konkursni komad za kvalifikacioni ispit - II ciklus studija
17.09.2018. UPIS U ŠKOLSKU 2018/19. godinu - OVJERA LJETNOG I UPIS U ZIMSKI SEMESTAR
14.09.2018. Konačna rang lista - I ciklus studija 2018/2019
13.09.2018. Poziv za studij u Trstu (Konzervatorij Tartin)
10.09.2018. Preliminarna rang lista kandidata za upis na I ciklus studija u školskoj 2018/2019. godini - septembarski rok
10.09.2018. PRIPREMNA NASTAVA ZA PRIJEMNI ISPIT ZA UPIS NA MUZIČKU AKADEMIJU U SARAJEVU - II ciklus studija
07.09.2018. ISPRAVKA I IZMJENA KONKURSA Konkursa za izbor asistenata i stručnih saradnika na Univerzitetu u Sarajevu
06.09.2018. Erasmus+ stipendije na Univerzitetu umjetnosti u Grazu
06.09.2018. OBAVIJEST ZA STUDENTE KOJI ŽELE UPISATI II CIKLUS STUDIJA
06.09.2018. OBAVIJEST ZA DIPLOMANTE
06.09.2018. Konkurs za upis studenata u I godinu II ciklusa studija za studijsku 2018/2019. godinu
05.09.2018. RASPORED ODRŽAVANJA PRIJEMNIH ISPITA
05.09.2018. Termini ispita za septembarski rok šk. 2017/18
03.09.2018. PONOVNI KONKURS ZA IZBOR ASISTENATA I STRUČNIH SARADNIKA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU
29.08.2018. Septembarski rok šk. 2017/18
29.08.2018. Obavijest za prijemni ispit
17.08.2018. K O N K U R S za upis studenata u I godinu PRVOG CIKLUSA studija Na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu u akademskoj 2018/2019. godini - Drugi konkursni rok
17.08.2018. K O N K U R S / N A T J E Č A J za izbor u akademska zvanja
20.07.2018. Obavijestenje za II konkus za upis studenata u I godinu I ciklusa studija

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona