Upis u studijsku 2023/2024. godinu

UPIS U STUDIJSKU 2023/24. godinu

OVJERA LJETNOG I UPIS U ZIMSKI SEMESTAR

OBAVIT ĆE SE PREMA SLJEDEĆEM RASPOREDU u periodu od 11 do 13h:

I GODINA (obnova) - 25. 09. 2023.,

II GODINA– 26. 09. 2023.,

III GODINA – 27. 09. 2023.,

IV GODINA – 28. 09. 2023. god.

NAPOMENA: Za ovjeru ljetnog i upis u zimski semestar potrebni su potpisi svih profesora, upisane ocjene iz svih položenih predmeta (u index i u ISSS), kao i pečat iz biblioteke da student ne duguje knjige ili note te uplatnice kako slijedi:

ZA UPIS JE POTREBNO:

 

1. Čitko popunjen upisni materijal-ŠV 20 obrazac (sa obje strane oba obrasca) x2 i semestralni list x2 (preuzima se na portirnici Muzičke akademije uz uplatnicu)

Jedan zeleni semestralni list popuniti samo sa stražnje strane (podaci o prethodno odslušanom semestru), a drugi zeleni semestralni list popuniti samo s prednje strane (podaci o zimskom semestru kojeg upisujete).

Dokaz o izvršenim uplatama za školarinu, troškove korištenja biblioteke, korištenje Informacionog sistema 2x (razlika u broju budžetske organizacije). (Uplatu izvršiti po Instrukciji o načinu studentskih uplata oglašenoj na oglasnim pločama).

 

PRVI CIKLUS STUDIJA

STUDENTI KOJI PRVI PUT UPISUJU ODGOVARAJUĆU GODINU STUDIJA:

Redovni: Uplata od 100 KM

Redovan-samofinansirajući: Uplata od 600 KM /I rata/ ili 1200 KM (ako student plaća u ratama, napominjemo da se druga rata školarine uplaćuje u februaru, prilikom ovjere semestra

STUDENTI KOJI OBNAVLJAJU GODINU:

Redovni: Uplata od 200 KM

Redovni-samofinansirajući studenti uplaćuju troškove obnove 200KM + naknadu od 100 KM po nepoloženom ispitu, s tim da ukupna suma ne smije prelaziti iznos ukupne cijene školarine.

 

APSOLVENTI PO BOLONJI

Uplata na ime troškova korištenja biblioteke, korištenja Informacionog sistema i uplata za osiguranje studenata.

APSOLVENTI KOJIMA JE ISTEKAO APSOLVENTSKI STAŽ (studenti po Bolonji), a nisu izvršili sve obaveze, dužni su obnoviti godinu uz plaćanje obnove godine.

 

NAPOMENE:

Članom 182. stav (8) Statuta Univerziteta u Sarajevu, redovni student kojeg finansira osnivač može u toku obnoviti svaki godinu studija po jednom i ostati redovni student zadržavajućo pravo finansiranja od osnivača.

Studenti nemaju pravo prenošenja nepoloženih ispita iz prve u treću i iz druge u četvrtu godinu studija!

Studenti umjetničkih odsjeka koji zadužuju instrument od Akademije, dužni su produžiti svoje ugovore o posudbi instrumenta u novoj akademskoj 2023/2024. godini.

.

Studenti koji studiraju više Odsjeka u obavezi su predati molbu za ekvivalenciju na protokol, najkasnije do 26.09.2023. godine.

Prema članu 100., stav 1., Zakona o visokom obrazovanju student ima pravo prenijeti u narednu godinu studija unutar jednog ciklusa studija najviše 12 ECTS studijskih bodova ili najviše dva nepoložena predmeta, bez obzira na vrednovanje pod uslovom da nepoloženi predmet, koji se prenosi u narednu studijsku godinu, nije preduslov za slušanje predmeta u toj studijskoj godini.

Prema članu 100., stav 6., Zakona o visokom obrazovanju student visokoškolske ustanove koji je u posljednjoj studijskoj godini odslušao sve predmete, stiče status studenta APSOLVENTA i ima pravo polagati nepoložene ispite u svim ispitnim rokovima u toku tekuće studijske godine.

Studenti iz kategorija koje podliježu oslobađanju plaćanja školarine (djeca šehida i poginulih boraca, djeca RVI i djeca dobitnika posebnih ratnih priznanja, kao i djeca bez oba roditelja) sa područja Kantona Sarajevo, a koji prvi put upisuju II, III i IV godinu studija, oslobođeni su plaćanja školarine uz predočenje dokaza o pripadnosti određenoj kategoriji izdatu od nadležnih institucija i uvjerenje o prebivalištu u Kantonu Sarajevo, ne starije od 6 mjeseci. Studenti PONOVCI iz ovih kategorija plaćaju 200,00 KM za upisninu. Sve ostale troškove (ISSS, biblioteka) su dužni platiti.

 

Sarajevo, 19.09.2023.godine STUDENTSKA SLUŽBA

 

Galerija: 
AttachmentSize
Microsoft Office document icon uplatnica materijal novo (1).doc50.5 KB

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona